Debatt

Svar til Fjordman

SITATPRAKSIS

Peder Are Nøstvold Jensen alias Fjordman kom i Morgenbladet sist uke med en del innspill ad min bok Fjordman. Portrett av en antiislamist.

Det stemmer at Jensen mor, i motsetning til hans far, aldri ble medlem av SUF(m-l) eller etterkommeren AKP(m-l). Feilen ble dessverre ikke fanget opp, til tross for at både Jensen selv og hans far leste manus. Jeg har beklaget overfor den personen det gjelder, og rettet feilen i nye utgaver av boken.

De andre forholdene som Jensen omtaler som «feil» i boken, handler dels om divergerende analyser som jeg lever godt med, og dels om hva andre medier har skrevet om boken, som er utenfor min kontroll.

Jensen har fått lese gjennom det aller meste av manus før den gikk i trykken, nettopp for å luke ut feil og unngå formuleringer som kunne oppfattes som problematiske.

Jensen hevder i sin kronikk at intervjuet vårt i Stuttgart er «forfalsket», fordi noe av det som ble sagt der er «utelatt fra teksten». Det stemmer at jeg ikke gjengir hvert ord i den 3-4 timer lange samtalen. Dette er normal redigering.

Nettopp for å unngå tvil i etterkant gikk jeg grundig gjennom premissene for intervjuet på forhånd, deriblant rutinene for sitatsjekk. Jensen samtykket til disse. Han fikk som avtalt lese gjennom intervjuet i etterkant, med mulighet til å rette feil. Han signaliserte først at han ville komme med forslag til endringer, men ombestemte seg senere og krevde at intervjuet skulle utelates fra boken. Tross gjentatte oppfordringer valgte han ikke å opplyse hva han mente var feil. Etter en samlet vurdering mente jeg og Cappelen Damm forlag at det ikke fantes saklige grunner til å utelate intervjuet fra boken. Det viktigste elementet i denne vurderingen var at vi mener teksten på en korrekt måte gjengir meningsinnholdet i intervjuet slik det forløp.

Å skrive uautorisert om nålevende personer er vanskelig, spesielt når tematikken er så kontroversiell som her. Jeg har hatt et saklig og greit forhold til Jensen gjennom hele denne prosessen. Han har stort sett opptrådt overraskende konstruktivt. Selv om jeg har latt Jensen lese utkast og lyttet til hans tilbakemeldinger, har jeg samtidig vært bevisst på at han selv ikke skulle redigere boken. Jeg har i størst mulig grad utelatt mine egne synspunkter fra teksten, og har heller ikke diskutert dem med Jensen. Derimot har jeg forsøkt å forstå hans standpunkter. I dette ligger også at jeg har ønsket å få svar på spørsmål som jeg mener er avgjørende for hvordan hans politiske prosjekt skal forstås, men som han konsekvent har unnveket å svare på:

• Når han krever at «islam og de som praktiserer det må totalt og permanent fjernes fra alle vestlige land», hvordan skal dette gjennomføres i praksis? (17.12.2010).

• Hvorfor mener han at «vi hvite trenger et rom for oss selv» og «territorier spesifikt dedikert til mennesker av europeisk herkomst», og hvordan skal dette gjennomføres? (1.12.2009 og 2.5.2011).

• Hva mener han med at de politiske elitene er «kollaboratører og forrædere og bør behandles deretter»? (19.9.2008).

Intervjuet i Stuttgart var et forsøk på å få svar på denne typen spørsmål. Jeg mener fortsatt at Jensen bør svare på dem.

Simen Sætre
Journalist i Morgenbladet og
forfatter av boken Fjordman.
Portrett av en antiislamist

Mer fra Debatt