Debatt

Lettvint fra Hernes

Heller ikke private aktører drives utelukkende av profittjag.

PRIVATSKOLER

«Høyres utdanningsministre har ikke tatt lærdom av de kommersielle privatskolenes svindel», skriver Gudmund Hernes (Morgenbladet 10. januar). Hernes` sleivspark er underholdende lesning – men de bidrar ikke til konstruktiv skoledebatt.

Hele sektoren begår ikke ulovligheter. Det har vært mislighold, men de aller fleste av landets cirka 250 private skoler har selvsagt en ryddig og lovlig økonomi.

Heller ikke private aktører drives utelukkende av profittjag. Som en av landets største skolekjeder vil vi peke på et par sentrale motiver bak vår drift:

For det første er ønsket om å utvikle en bedre skole motivasjon nok – både for eiere, ledere og lærere. Private har bedre muligheter til å prøve ut nye pedagogiske metoder enn større, offentlige skoler. Mindre byråkrati skaper kortere vei fra ide til iverksetting. Et eksempel er bruk av digitale verktøy i undervisningen.

For det andre er en rekke private skoler etablert for å gi et godt tilbud til bestemte elevgrupper. Mange elever opplever at de ikke blir sett ved store videregående skoler, noe som kan være en del av forklaringen på det høye frafallet. De søker mindre klasser, tettere oppfølging og færre tidstyver for lærerne.

Ingen videregående skoler opererer heller med «karaktergarantier» – her blander Hernes private skoler og privatistundervisning.

Arne Moe

Kommunikasjonsdirektør, Sonans

Mer fra Debatt