Kåret til årets nisjenettsted! Kåret til årets nisjenettsted!
Debatt

UiO-ledelsens troverdighet er svekket

OLJEFORSKNING

Det er ille nok i seg selv at Universitetet i Oslos ledelse nektet å stille til debatt om avtalen de har inngått med Statoil. Men nå hevder dekan Morten Dæhlen at han faktisk ville stille til en debatt etter at Grønn Studentallianse «først» skulle møtte ham for «en gjennomgang av hele vår strategi på omradet og innholdet i avtalen».

Dette stemmer ikke med epost-utvekslingen mellom ledelsen og studentene. Dæhlen og de andre lederne som ble kontakt, sa aldri at det foreslåtte møtet ville føre til senere debatt. Tvert imot var de svært tydelige på at de ikke ville debattere Statoil-avtalen overhode.

I sitt første svar til studentene, skrev Dæhlen at «det er ganske uinteressant å diskutere den såkalte Akademia-avtalen». Han forklarte at han var opptatt av «de store spørsmålene knyttet til energi, miljø, klima og fattigdomsbekjempelse», og at det er «mye viktigere å diskutere dette fremfor å diskutere om det er riktig eller galt av oss å motta støtte fra Statoil». Han ville derfor endre fokus på debatten.

Studentene utvidet derfor temaene til debatten. I sitt neste svar gjentok Dæhlen at det var uinteressant med en debatt om avtalen med Statoil – kun om de store spørsmålene han selv ville diskutere. Han tilbød igjen et møte hvor studentene kunne «stille så mange (kritiske) spørsmål dere bare vil» om avtalen med Statoil, og slo fast at «debatt-formen er etter mitt skjønn uegnet for å diskutere en enkelt avtale som Akademia-avtalen».

Etter at studentene avklarte at avtalen fortsatt ville være et hovedtema under debatten, takket ledelsen nei. Dæhlen opprettholdt sitt «tilbud til dere om å gi dere en grundig innføring i vår strategi på området», men antydet på ingen måte at dette var et første steg til en debatt. Lederen for UiO Energi, Anders Elverhøi, la til: «en debatt basert kun på Akademia avtalen er alt for snever, og [jeg] vil heller ikke delta på dette grunnlaget».

Dette viser at det aldri var snakk om en debatt etter det foreslåtte møtet – UiOs ledelse ville rett og slett ikke debattere Statoil-avtalen offentlig under noen omstendigheter.

UiOs ledelse må kunne svare for politikken de er ansvarlige for. Dette ville de ikke gjøre i en åpen og offentlig debatt. Nå prøver de også å vri seg unna standpunktet fra flere eposter, for å mildne det arrogante inntrykket de har gitt.

Dæhlen hevder at vi «ikke vet hva [avtalen] er», men studentene er mer opplyste enn som så. Vi har lest avtalen, og ser at det står at «der arbeid under denne avtalen muliggjør profilering i eksterne media, skal institusjonen [UiO] arbeide aktivt for å gi positiv omtale av arbeidet». Som det kom frem i Morgenbladets oppslag er vi også klare over at Statoil gis muligheten, gjennom opprettelse av styringskomiteen, til å gi føringer på hva det skal forskes på.

Det vi er mest opptatt av er imidlertid at UiO ikke skal drive med forskning som strider mot all klimavitenskap. Vi vet nok, til å kunne fastslå at klimaendringer forverrer situasjonen med hensyn til fattigdomsbekjempelse, som ledelsen sier de er så opptatt av. Og vi vet at mesteparten av kjente fossile ressurser må bli liggende under bakken, dersom vi skal ha noen som helst mulighet til å nå det omforente målet om å holde temperaturstigningen under to grader.

I UiOs svar til NENTs (Den nasjonale forskningsetiske komite for naturvitenskap og teknologi) spørsmål om forskningsetikk og petroleum, skriver Dæhlen at «det er stor enighet om at fossile energikilder vil ha en viktig rolle i det globale samfunn også i tiden som kommer». Han har tydeligvis ikke fått med seg FNs klimapanels nye rapporter. De sier at det stikk motsatte er nødvendig, for å ha mulighet til å sikre en bærekraftig fremtid. Skal vi slutte fra dette at det er Dæhlen som trenger «en grundig innføring» i klima- og fornybarenergiforskning?

Vi oppfordrer Dæhlen og UiO-ledelsen til å revurdere sitt standpunkt om ikke å stille til debatt. Vi er fortsatt rede til å arrangere debatt om disse viktige temaene.

Erling Fjeldaas, leder av Concerned Students Norway
Andreas Haakonsen, leder av Natur og Ungdoms studentlag i Oslo
(på vegne av Grønn Studentallianse, en sammenslutning av UiO-studentlagene til Natur og Ungdom, Framtiden i våre hender, og Concerned Students)
Beate Sjåfjell, professor (UiO) og styreleder av Concerned Scientists Norway
Peter M. Haugan, professor (UiB) og styremedlem i Concerned Scientists Norway
Aled Dilwyn Fisher, vitenskapelig assistent (UiO)