Debatt

Ingen følelse av eierskap

STYRINGSSTRUKTUR

I anledning det nylig avholdte dekanvalget ved Humanistisk Fakultet ved UiO, og som en tangent til siste ukers debatt om valgt kontra ansatt universitetsledelse, er et par momenter verdt å bemerke.

Innledningsvis er undertegnede overbevist om at HF vil være i gode hender under påtroppende dekanteam, men dette kan knapt sies å være takket være en optimal ansettelsesprosess.

På fakultetets nettsider heter det at «Valgdeltakelsen var høy, over 60 prosent av de vitenskapelig ansatte stemte, 67 prosent av de teknisk-administrativt ansatte og 267 studenter». Høy valgdeltakelse er en sannhet med modifikasjoner, og det er betegnende at prosentsatsen utelates der studentene omtales: den er 4 prosent. Et labert engasjement for universitetsdemokratiet er en alvorlig trussel mot valgordningens fremtid.

Resultatet av dekanvalget er, uansett årsak til det demokratiske underskuddet, at påtroppende team kun kan slå i bordet med et flertall hos de teknisk-administrativt ansatte (trolig gruppen med størst interesse av status quo, jf. Marit K. Slotnæs’ innlegg 16. oktober): knapt det beste utgangspunktet for en posisjon der man vil bli nødt til å ta upopulære avgjørelser.

Valgordningen er kommet svekket ut av dekanvalget, og det foreligger nå kun historiske grunner til å beholde den uendret. Ledelsen ved universitetene, enten det dreier seg om rektor- eller dekanteam, må være forankret i alle valgkretsene. Studentene har nå sagt klart ifra om at den nåværende ordningen ikke gir noen følelse av eierskap til ledelsen.

Joakim P. Berg
Styremedlem ved Humanistisk Fakultet og student