Debatt

Forskningsbasert forskningspolitikk?

«Bibliometriske metoder er sterkt omstridte.»

PUBLISERING Bjørn Haugstad, statssekretær i Kunnskapsdepartementet, har i Morgenbladet 24. april sterk tro på at kvaliteten av vitenskapelig forsking kan måles med bibliometri (telling av publikasjoner, innbyrdes referanser, m.m.). Han hevder at slik evaluering av vitenskapelig kvalitet har et solid vitenskapelig grunnlag – uten å fortelle hvilken forskning og hvilke forskere han bygger på.

Det ville være bra for debatten med nærmere opplysning på dette punktet. Bibliometriske metoder er sterkt omstridte, og det er knapt noen som hevder at de er egnet til å måle den vitenskapelige kvaliteten av en publikasjon.

Haugstad er bekymret for at «den politiske tilliten og støtten til forskningen» kan forsvinne dersom «troen på at forskningen holder seg med rigorøs kvalitetssikring» blir svekket. Imidlertid er det god grunn til å tro at kvalitetssikringen ofte svikter og at bibliometri ikke er egnet til å rette opp slike feil. I senere år har det skjedd en eksplosiv fremvekst av mer og mindre useriøse tidsskrifter med en ganske aggressiv markedsføring av sine tjenester. Et enkelt eksempel er Public Service Review, som ble avslørt i siste nummer av bladet Uniforum ved Universitet i Oslo. I en slik situasjon er det sannsynlig at en politikk for å øke mengden av publiseringer med bibliometri som kvalitetssikring vil bidra til å forsterke problemet.

Mye tyder på sviktende vitenskapelig kvalitet i betydelige deler av norsk forskningspublisering. Professor Erik Boye fortjener takk for at han så likefrem og klart sier ifra. Det er å håpe at Kunnskapsdepartementet tar fatt i kritikken på nøkternt forskningsbasert vis.

Nils Roll-Hansen
Professor i vitenskapshistorie og vitenskapsfilosofi