Debatt

Ulikhet og genetikk

At man trenger et sterkt forstørrelsesglass betyr ikke at det er usynlig.

---

Oppvask etter Hjernevask

---

Jon Ivar Elstad ser ut til å ha moderert sin formulering om at «vi må lete helt andre steder enn i individenes DNA-molekyler for å forklare klasseforskjeller» (Morgenbladet 22. mai). Han hevder denne gangen at de «sentrale» eller «vesentligste» årsakene ligger andre steder enn i genetikk. En slik sterk konklusjon kan stemme, men argumentene som blir fremsatt for den er ugyldige.

Uinnfridde forventninger til kandidatgen- og GWAS-studier utgjør intet generelt argument mot betydningen av genetikk for utdanning og lignende utfall. Det er heller ikke umulig å teste påstander om at enkelte egenskaper er polygenetiske. Å hevde at man trenger et sterkt forstørrelsesglass for å få øye på et fenomen, er ikke det samme som å si at fenomenet er usynlig.

Elstad viser til innvendinger mot nye metoder for komplekse utfall (GCTA) reist på IndependentScienceNews.org, et nettsted hvis egenomtale beskriver «konspirasjonen mellom staten og kapitalen som innprenter i befolkningen et genetisk-deterministisk verdenssyn.» Selv om publiseringskanalen virker konspiratorisk, kan innvendingene likevel være korrekte. En gruppe sosiologer (Conley m.fl. 2014) har dog testet arvbarhetsanslagene fra GCTA og finner at disse står seg.

Ferske resultater viser at omtrent halvparten av sammenhengen mellom familiens sosioøkonomiske status og barns skoleprestasjoner kan tilskrives felles genetikk (Krapohl og Plomin 2015). Selv om vi fortsatt vet lite om den relative betydningen av genetiske og sosiale faktorer, må forskere som arbeider med årsaker til individuelle utfall (f.eks. utdanning) og deres aggregater (f.eks. ulikhet) anerkjenne genetiske faktorer som bidragsytere. Vi ser frem til resultatene fra flere forskningstradisjoner, som fremover utvilsomt kan kaste lys over slike forhold.

Mats Lillehagen
Stipendiat, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo
Torkild Hovde Lyngstad
Professor, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo

Mer fra Debatt