Debatt

Klare verdier og regler i Telenor

Gudmund Hernes nevner Telenor i sitt innlegg i Morgenbladet 7. august under tittelen «Hvilke Vær Varsom-plakater følger konsernsjefer på tokt i fremmede farvann». Jeg kan forsikre om at Telenor og jeg som konsernsjef har en solid «Vær Varsom-plakat» som vi skal etterleve hver eneste dag.

Vår «Vær Varsom-plakat» og vårt kompass er Telenors verdigrunnlag og våre etiske retningslinjer. Det er grunnlaget for hvordan vi driver ledelse i egen organisasjon og hvordan vi driver eierstyring. Alle våre mer enn 30 000 ansatte læres opp og kjenner til Telenor Way, som er måten vi driver forretning.

Vår «Vær Varsom-plakat» og vårt kompass er Telenors verdigrunnlag og våre etiske retningslinjer.

Vi kan selvsagt ikke utelukke at korrupsjon likevel vil forekomme, men vi har holdninger, systemer og rutiner for å håndtere eventuelle saker. Jeg kan garantere at ledelsen og hele selskapet har arbeid mot korrupsjon høyt på agendaen. Vi søker å bidra med våre verdier og holdninger også i selskaper hvor vi ikke har operasjonell kontroll, som i VimpelCom, der vi er minoritetseier.

Da VimpelCom i 2006 gikk inn i Usbekistan, satte Telenors daværende styremedlemmer krav om at transaksjonene som ble gjort skulle være henhold til det amerikanske antikorrupsjonsregelverket. VimpelComs administrasjon har senere bekreftet at alt var i henhold til regelverket.

VimpelCom er nå under etterforskning for korrupsjon av myndighetene i USA og Nederland. Telenor er ikke under etterforskning, men samarbeider med myndighetene som vitne. Vi kjenner ennå ikke utfallet, men det er liten tvil om at denne saken er krevende for Telenor. La meg slå fast at jeg til enhver tid har redegjort for min kjennskap hva gjelder denne saken. Gjennom etterforskningen har det kommet frem nye opplysninger som også har fått oss og andre til å stille nye spørsmål til VimpelCom.

Telenor har grundige prosedyrer og praksis for å gjøre undersøkelser av selskaper og potensielle partnere. I lys av VimpelCom-saken implementerer vi nå reviderte krav om slike undersøkelser og styrker eierstyringen.

Telenor forventer at administrasjonen i de selskapene vi er medeiere i, driver etisk forsvarlig og i henhold til lover og regler. Dette gjelder også VimpelCom. Skulle den pågående etterforskningen av VimpelCom vise at selskapet har begått misligheter i tilknytning til selskapets investeringer, er dette fullstendig uakseptabelt. Jeg er enig med Hernes i at forbrytelser ikke skal lønne seg.

Jon Fredrik Baksaas
Konsernsjef Telenor

Relaterte artikler