Debatt

Avgift gir bedre klima

Kristin Skogen Lund gjentar i Morgenbladet 11. desember en retorisk øvelse som NHO, Avinor og flyselskapene har øvd seg på de siste ukene. De argumenterer både for at flyseteavgiften ikke vil ha noen klimaeffekt, men samtidig at den vil føre til nedleggelse av flyruter og tap av arbeidsplasser. Limet i dette skjøre argumentet er vage formuleringer om karbonlekkasje og kvotehandel, supplert av noen svært optimistiske prognoser om andre ting som vil ha klimaeffekt.

Mindre flyging betyr mindre utslipp. Så enkelt er det.

Selvfølgelig vil en flyseteavgift virke. Noen få av de mange nye flyrutene som er blitt startet opp de siste årene, vil bli ulønnsomme, og blir lagt ned. Mindre flygning betyr mindre utslipp. Så enkelt er det.

Arild Hermstad er leder i Framtiden i våre hender.