Kåret til årets nisjenettsted! Kåret til årets nisjenettsted!
Debatt

Toje, Tooji og trommer i kirken

I Morgenbladet 26. februar skriver Asle Toje i sin uklare kommentar om statens og kirkens skilsmisse blant annet følgende «Jeg vet ikke hva som besatte prosten til å spille bongotromme da gutten min skulle døpes.» Til å være en som går «trolig oftere i kirken» enn meg, synes jeg det er merkelig at han reagerer på trommespill i Guds hus. I Salmenes Bok, kapittel 150 står det klart og tydelig at Herren skal loves med trommer, rungende symbaler, harpe, lyre, strengespill, dans og gjallende horn. Det prosten gjorde, var altså helt i tråd med Bibelen.

Neste gang Toje går i kirken foreslår jeg at han tar med seg vuvuzelaen sin.

I Tojes oversettelse av «politikkens andre lov» av Robert Conquest er man «orientert» hvis man heller mot høyresiden, mens man er «vridd» hvis man heller mot venstresiden, selv om Conquest opererer med uttrykkene right-wing og left-wing i originalspråket. Ifølge Toje er Kirken taus om at Stortinget ønsker bekvemmelighetsgrunnet abort på halve tvillingpar, men Bispemøtets fungerende preses, Halvor Nordhaug, uttalte i den anledning i Dagen 19. februar at det «virker som at politikerne ser på prinsippet om selvbestemt abort så sterkt at man lukker øynene for alle etiske komplikasjoner som det medfører», og kaller abortpraksisen for grotesk.

Biskop Kvarme skal ha kritisert regjeringens uttransportering av grunnløse asylsøkere uten referanse til Bibelen, men det Kvarme og hans kollega Ingeborg Midttømme har kritisert, er forslaget om strengere regler for familiegjenforening og forslaget om midlertidig opphold for enslige mindreårige asylsøkere, og biskop Midttømme begrunner kritikken på følgende religiøst grunnlag i VG 2. februar: «Det har alltid vært og vil alltid være Kirkens oppgave å gi stemme til fattige og undertrykte. Det gjorde Jesus og det skal vi også gjøre. Det handler om menneskeverdet. Alle mennesker er like i Guds øyne.»

Videre hevder Toje at Tooji hadde sex på alteret, mens han egentlig simulerte sex i en musikkvideo. Om dette uttalte Kvarme at «Kirkerommet skal aldri benyttes som visuell kulisse for seksuelle scener i en kommersiell produksjon» i Vårt Land 8. juni 2015. For Toje var tydeligvis ikke Kvarmes harme religiøs nok.

Toje får stundom følelsen at «kirken har gitt opp den kristne tro» når for eksempel en enkeltstående svensk biskop tar til orde for å «rense» sjømannskirken i Stockholm for kristne symboler for å tekkes muslimene, uten at Toje nevner kritikken den svenske biskopen har blitt møtt med. Toje hevder også at kirkens forsøk på å gjøre seg relevant paradoksalt nok har ført til det motsatte. Mener Toje at kirken ikke var relevant før skilsmissen i 2012?

Neste gang Toje går i kirken, foreslår jeg at han tar med seg vuvuzelaen sin og lar prosten låne den når han skal love Herren med gjallende horn.

Tore Jamne er trommeslager.