Kåret til årets nisjenettsted! Kåret til årets nisjenettsted!
Debatt

Møtet med nettporno

Gina var 15 år da hun opplevde grooming via internett, seksuell utnytting, voldtekt og eksponering av grov nettporno av ham hun trodde var en kjæreste. Det var først da hun ble eldre og så seg tilbake at hun uttalte dette. Gina søkte støtte og omsorg via internett. Det fant hun, men hun ble dessverre både grundig lurt og seksuelt utnyttet. Å si fra om det til voksne når du står midt oppe i det er vanskelig. Gina var aktiv og søkende. Det er ikke lett å forstå hva voksne mener når de sier at du ikke hadde skyld i det som skjedde. Hun forsto først senere hvor lite hun bestemte i forholdet.

Morgenbladet skrev nylig om pornokuppet på lederplass. Mediene presenterer historier om barn og unge som ser på nettporno og om unge som blir utnyttet av eller utnytter andre. Min jobb var i mange år å møte ungdom som var i kompliserte og vanskelige seksuelle forhold. Forhold de mer eller mindre frivillig hadde vært med på å innlede. Mange av historiene hadde sin oppstart på internett. Det er nesten ufattelig å ha vært vitne til den omfavnelsen internett har fått. Å stille kritiske spørsmål til de negative konsekvensene har ikke vært enkelt.

Vi må etterstrebe en tydeligere diskusjon og en oppdatert seksualundervisning.

Har vi som samfunn vært redd for å bli oppfattet som moralske og umoderne om vi viste skepsis til medieflommen? Og har vi ikke i for stor grad oversett de signaler vi har fått fra de unge? Internett er blitt en gavepakke for overgripere som vil finne sårbare barn, sier Kripos. Tenårene er en sårbar periode.

Redd Barna og ildsjeler i både offentlige og frivillige tiltak har engasjert seg i arbeid med å forebygge overgrep via nettet, i tillegg til andre uheldige konsekvenser. Jeg savner en bredere debatt, om hvordan vi kan forstå og møte de unge i dag, og ikke minst i deres møte med nettpornografi.

Visst er seksualitetens praksiser stadig i endring. Det holder kanskje ikke alltid med en nettvettsamtale på skolen. Voksne som aldri tror at deres lille prins eller prinsesse eksperimenterer, deler nakenbilder og mobber online bør tenke seg om. Vi må etterstrebe en tydeligere diskusjon og satsning på barn og unges mediebruk og en oppdatert seksualundervisning.

Å være barn og ungdom innebærer at du gjør en del ting for første gang. Kanskje vil de gjøre ting annerledes enn du gjorde. Det må vi akseptere. Men tvang skal vi aldri akseptere.

Anne Grytbakk er barnevernspedagog og universitetslektor NTNU.