Debatt

Terje Tvedts tenkemåte

Det er ikke godt å vite hva Terje Tvedt vil frem til. I forrige ukes Morgenbladet kritiserer han noe han kaller «dominerende norske tenkemåter». Disse tenkemåtene går ut på at «egne verdier er universelle … og ikke resultat av vestens særegne historie». Verdiene det dreier seg om, er især «knyttet til menneskerettighetsideologien». Jeg antar at denne «ideologien» er det samme som for eksempel den ideen at alle barn har krav på utdannelse.

Hva går så «dominerende norske tenkemåter» ut på? Går de ut på hele verden svermer for menneskerettigheter? Går de for eksempel ut på at alle elsker den ideen at jenter og gutter, uansett hvor de lever, bør gå på skolen?

Alle vet at mange hater menneskerettighetene. Noen dreper for å hindre at jenter får utdannelse. Tror Tvedt at, la oss si, det norske utenriksdepartementet eller norske journalister ikke har fått med seg dette bedrøvelige faktum? Det kan han umulig tro.

Det er simpelthen galt, alltid og overalt, å nekte jenter å gå på skolen.

Så tilbake til spørsmålet: Hva går de norske tenkemåtene, som Tvedt vil livs, ut på? At visse rettigheter bør respekteres overalt, også der mange mennesker fremdeles blir nektet disse rettighetene? At det for eksempel er galt å hindre at jenter får utdannelse? Hvis dette er norske tenkemåter, så hurra for norske tenkemåter!

Jo flere som tenker at visse rettigheter bør respekteres, desto bedre. Det er simpelthen galt, alltid og overalt, å nekte jenter å gå på skolen. (Tvedt er vel enig i det?) Om denne innsikten skulle være vanligere i Norge enn, la oss si, i Saudi Arabia, så forringer det ikke innsikten det aller minste. Anta at det var «vestens særegne historie» som først fikk noen til å forstå at det er galt å nekte jenter å gå på skolen. I så fall har alle noe å takke vestens historie for.

Tvedt undrer seg over at mange reagerte med «sjokk» da Trump vant det amerikanske valget. Denne reaksjonen er, så vidt jeg forstår, også en del av de «norske tenkemåtene» han vil til livs.

Jeg innrømmer gjerne at jeg ble veldig overrasket. Mye talte for at Trump ikke hadde noen som helst sjanse. Det er nok å nevne at han, på toppen av andre bisarre og smakløse ting, gjorde narr av et funksjonshemmet menneske foran hele verden. Det heter at mange som stemte på ham opplever økonomisk nød, og at disse menneskene tror Trump kan skape større rettferdighet i USA. At noen millioner amerikanere er såpass uforstandige, er sannelig også oppsiktsvekkende.

Hva skal det til før Tvedt lar seg overraske? At David Duke blir amerikansk president? At Kongressen vedtar å frata afro-amerikanere borgerrettigheter?

Raino Malnes er professor i statsvitenskap ved Universitetet i oslo.