Debatt

Varslerens fakta

Debatten omkring Amal Aden er krevende, men nødvendig. Og den bør rundes av nå. Jeg skal ikke sette meg til doms over om Amal Aden har tydd til overdrivelser ved noen anledninger, eller tolket uenighet som noe mer enn det er. Hvis det har skjedd, bør det imidlertid ikke være vanskelig å forstå, og det bør ikke være tilstrekkelig til å avfeie henne som en offentlig aktør.

Som en av ytterst få åpent homofile med somalisk og muslimsk bakgrunn i Norge, er Amal Aden en hoggestabbe. I en så ekstrem livssituasjon kan noen tenkelig fristes til å spisse presentasjonen for å forsikre seg om at man blir lyttet til, for å skape en oppmerksomhet som det har vært nødvendig for Aden – og ofte også riktig – å skape.

Problemet er selvsagt at slike overdrivelser noen ganger også går ut over andre mennesker, som en tidligere enslig mindreårig asylsøker fortalte til Utrop. For ham og andre i en sårbar livssituasjon ble Adens udokumenterte påstander en belastning.

Verken Amal Aden eller noen andre kan ha enerett på «sannheten» om somaliere i Norge. Derfor er det nødvendig at mediene oppfyller sin plikt til faktasjekk – ikke for at varslere som Amal Aden skal holdes unna mediene, men for at varslene de kommer med, skal være mest mulig presise når de treffer offentligheten. Offentlighetens hunger etter skandaleoppslag om innvandrere bør ikke gå foran kravene til nøktern omgang med virkelighetsbeskrivelsenes kunst. Og Amal Aden har mer enn nok å komme med som debattant uten noen form for sjenerøs innpakning, hvis hun har tydd til det.

Amal Aden har mer enn nok å komme med som debattant uten noen form for sjenerøs innpakning.

Samtidig er det svært viktig å huske at det som nødvendigvis må være kjernen i denne saken ikke kan være omstridt. Amal Aden har en utsatt posisjon i samfunnet som kan sammenlignes med få andre. Det kan ikke være tvil om at hun opplever både fordommer og hat. Det kan ikke være tvil om at hun får trusler. Det kan ikke være tvil om at hun har god grunn til å føle seg uglesett, og i en del tilfeller forhatt. Denne kjernen er en ufravikelig del av hennes historie og hennes posisjon, og kan ikke benektes.

Hun representerer alt noen mennesker liker å hate. Det er dermed god grunn til å ta henne på alvor også de kommende årene. Det er stadig behov for henne. Ikke minst er det mange muslimer der ute som holder sin seksuelle orientering skjult, og som virkelig trenger de få menneskene som tar støyten for å prøve å gjøre livsrommet deres litt større.

Noe av det som gjør Amal Aden verdifull som samfunnsdebattant, er at hun står i spenn over de leirene som gjerne står mot hverandre i innvandringsdebatten. Hun har kritisert Human Rights Service og i tydelige ordelag uttrykt bekymring for det hatet mot muslimer som finnes der ute. Samtidig kvier hun seg ikke for å gå i rette med både de somaliske miljøene i Norge og de delene av meningsspekteret som Antirasistisk Senter gjerne representerer. Den bredden kan noen ganger være viktigere enn absolutt presisjon. Refleksjonene har sin egen verdi. Kort sagt: Man trenger folk som røsker tak i ting, og som ikke lar seg begrense av tilhørigheter og identiteter.

Heldigvis har jeg full tiltro til at Amal Aden vil fortsette som en varsler i det norske ordskiftet. Hvis det faktisk er slik at hun har tatt noen snarveier fra tid til annen, bør hun gå noen runder med seg selv på dette. I det øvrige håper jeg at den siste tidens debatt ikke vil ha noen konsekvenser for henne.

Rune Berglund Steen er leder for Antirasistisk Senter.

Relaterte artikler