Debatt

Feil om kart

Den store artikkelen «Påskeseilasen 1537» i Morgenbladet 7. april, om erkebiskop Olav Engelbrektssons reise fra Norge i reformasjonsåret, er illustrert med et sjøkart over Nordsjøen gjengitt over nesten to sider. Ifølge teksten skal det være «håndtegnet» av den hollandske kartografen Johannes van Keulen.

For det første er dette kartet slett ikke håndtegnet. Da ville det være å regne som et manuskript, et unikat. Men dette er et helt vanlig trykt sjøkart, gravert på en kobberplate og mangfoldiggjort på papir i et ukjent antall. De ferdige trykkene ble ofte farvelagt for hånd, slik tilfellet er med det avbildede eksemplaret.

Dette er et helt vanlig trykt sjøkart, gravert på en kobberplate og mangfoldiggjort på papir i et ukjent antall.

Ser en nærmere på teksten, oppdager en også at denne utgaven ikke er fra Johannes van Keulens tid (han døde i 1715), selv om hans navn er beholdt som utgiver. I den franske teksten leser man at kartet er trykt «chez Gerard van Keulen» i Amsterdam. Gerard (1678–1726) var sønn av Johannes van Keulen, grunnleggeren av firmaet, som ble et av de viktigste innen kartproduksjon gjennom tidene. Firmaet holdt til like ved Nieuwe Brug, ikke langt fra jernbanestasjonen i dagens Amsterdam. Etter Gerards død ble familiebedriften ført videre i ytterligere to generasjoner. Virksomheten ble nedlagt i 1880-årene.

Tor Eigil Røssaak er kunsthistoriker.