Debatt

Sound bites og forskningsformidling

Til tross for at Norge har gode miljøer innen utviklingsforskning og enkelte fremragende forskere, er norsk utviklingspolitikk i for liten grad påvirket av denne forskningen. Hovedsakelig skyldes det at forskningen er lite kjent for både forvaltningen og dem som har den politiske styringen til enhver tid.

I tillegg til å sikre at norsk forskning holder høy kvalitet, er en av Forskningsrådets hovedoppgaver å sørge at forskningens resultater når fram til dem som kan ha nytte av den.

I et innlegg i Morgenbladet 28. april uttrykker seniorforsker Astrid Suhrke frustrasjon over at ett av hennes Forskningsrådsfinansierte prosjekter, i likhet med ti andre prosjekter, kun ble tildelt seks minutters presentasjonstid på konferansen A Gender Perspective on Demography and Conflict.

Det er forståelig. Hun og hennes team har lagt ned en betydelig innsats over flere år for å skaffe faktabasert kunnskap om et så alvorlig tema som vold mot kvinner i Afghanistan.

Konferansen som Suhrke viser til, var et samarbeid mellom Forskningsrådet og UD/Norad, altså potensielle brukere av disse forskningsresultatene. De ønsket å ha en halvdagskonferanse med korte presentasjoner for å gi flest mulig av UDs og Norads fagpersoner innblikk i forskningsresultatene.

Forskningsprosjektene vi finansierer er pålagt å ha en konkret plan for hvordan de skal spre forskningsresultater til et bredere publikum.

Mye av forskningen som ble presentert, er finansiert av William and Flora Hewlett Foundation, gjennom Forskningsrådet. Stiftelsen tilbød også veiledning og støtte til forskernes presentasjoner, noe som Hewlett Foundation i sin helhet betaler for.

Konferansen A Gender Perspective on Demography and Conflict er bare én av mange mulige kommunikasjonsarenaer for forskerne. Vi oppfordrer og krever at forskerne formidler resultater bredt under hele prosjektperioden. Forskningsprosjektene vi finansierer er pålagt å ha en konkret plan for hvordan de skal spre forskningsresultater til et bredere publikum.

Tre års forskning kan selvsagt ikke komprimeres ned til seks minutter, men det man kan oppnå er å komme med gode råd til de som utformer politikk på feltet Surkhe jobber med, slik at de får bedre grunnlag for beslutningene sine. Vi håper dessuten at denne typen presentasjoner gir forvaltning og politikere veiledning til hvor de skal lete etter kunnskapen de trenger, og at seminaret kan være grunnlag for videre kontakt mellom forskerne og forvaltning hvor man drøfter forskningsprosjektene mer i detalj.

Jesper Simonsen er divisjonsdirektør i Forskningsrådet.