Debatt

Globale utfordringer for kaffe

Charlotte Sletten Bjorå tegner i Morgenbladet 21. juli et dystert bilde av situasjonen i den etiopiske kaffeindustrien. Nestlé kjøper årlig inn over ti prosent av all kaffe som dyrkes i verden, og kan bekrefte at problemer knyttet til klimaendringer og plantesykdommer i dag rammer kaffebransjen over hele verden. Samtidig kan landområder, ikke bare i Etiopia, egnet til å gro Arabica-bønner halveres innen 2050. Bønnen brukes i 70 prosent av all kaffeproduksjon.

Verden rundt leter forskere nå etter en løsning på utfordringene. Tre amerikanske toppuniversiteter har de siste årene etablert forskningssentre dedikert til kaffe. Her jobbes blant annet med å bedre forståelsen av genene som påvirker kaffens ulike egenskaper, som produksjon, kvalitet og tilpassingsdyktighet.

«Du kan kontrollere pest og sykdom med kjemikalier, men det mest bærekraftige er å gjøre det gjennom avl – ved å avle opp motstandsdyktige planter», uttalte Juan Medrano ved University of California nylig. Forskere tilknyttet FNs klimapanel (IPCC) eksperimenterer med såkalte «skyggetrær», som senker den daglige maksimumstemperaturen rundt kaffetrærne med rundt to grader – og på den måten bedrer vekstforholdene.

For å sikre kaffetilgangen er vi helt avhengig av å ta nødvendige grep for å stoppe klimaendringene.

Også bransjen leter etter løsninger, og ved Nestlés forskningssenter i Frankrike har vi utviklet særlig produktive og motstandsdyktige kaffeplanter. I 2012 begynte vi å distribuere plantene til kaffebønder verden over, og innen 2020 er målet å ha delt ut hele 220 millioner planter. Siden 2010 har vi også trent opp mer enn en halv million bønder i gode jordbruksmetoder gjennom initiativet Nescafé Plan.

Det handler om å ta effektive steg for å sikre bærekraftige avlinger som bevarer miljøet og styrker kaffebøndenes levebrød og skaper verdi langs hele verdikjeden.

For å sikre kaffetilgangen er vi helt avhengig av å ta nødvendige grep for å stoppe klimaendringene, men vi tror forskning også vil spille en viktig rolle.

Susanne Würtz er nordisk sjef for kaffe i Nestlé.

Mer fra Debatt