Kåret til årets nisjenettsted! Kåret til årets nisjenettsted!
Debatt

Rapporten som forsvant: Hvem lyver?

Illojal lekkasje, helt nødvendig varsling eller dokumentforfalskning? Hva skal vi kalle den ugraderte rapporten om behovet for soldater i det norske Heimevernet?

[object Object]

---

Styrk Heimevernet

---

I sin kommentar i Morgenbladet 28. juli, fastslår Aslak Bonde at «Forsvaret har noen av Statens mest illojale medarbeidere». Bakgrunnen for denne oppsiktsvekkende påstanden er en rekke lekkasjer om tilstanden i Forsvaret. Mest aktuell av disse er lekkasjen av Forsvarets Forskningsinstitutts (FFI) rapport, hvor konklusjonen er at Heimevernet (HV) bør bygges opp til 56 000 soldater. Denne rapporten står i sterk kontrast til regjeringens langtidsplan, som vil kutte HV til 38 000 soldater. FFI-rapporten ble stoppet av Forsvarsdepartementet før den ble offentliggjort.

Når noen i systemet valgte å lekke denne informasjonen, må vi anta at dette ble gjort for å forhindre at en katastrofal feil ble begått i vår forsvarsplanlegging. En feil som vil kunne legge Norge åpent for en rekke trusler og farer, som noen på et høyere nivå søker å holde skjult. Dette faller altså med all sannsynlighet inn under vernet av varslere.

Men så til selve rapporten: Både FFI og andre fra forsvarsledelsen valgte å imøtegå den lekkede rapporten ved å prøve å diskreditere den som et falsum. Dette skulle altså ikke være FFIs rapport, men noe som var produsert av mennesker som var pro HV! Til overmål blir det først hevdet hardnakket at rapporten ikke eksisterte. Når det ble klart at det eksisterte en ugradert versjon av rapporten, benektet FFI at det fantes en ugradert rapport, og hevdet at denne i så fall var et falsum.

Vi i Styrk Heimevernet har hatt en dialog med kommunikasjonssjef Anne-Lise Hammer i FFI, hvor vi har søkt å komme til bunns i saken. Vi har blant annet etterspurt hvorvidt FFI har politianmeldt dette angivelige dokumentfalsket. Vi ser det nemlig som en selvfølge at det gjøres, dersom forfalskning faktisk har skjedd. En slik anmeldelse virker det ikke som om FFI har levert, og man kan bare lure på hvorfor ikke. Vi har også bedt om at embedsverket gjøres til gjenstand for en granskning, slik at vi kan få på bordet hva som egentlig har skjedd i saken. Dette blir ekstra viktig da det kan synes som om rapporten ble stoppet ut fra politiske hensyn, og etter ordre fra forsvarsministeren selv. Hun har nå en uke senere fortsatt ikke villet svare på om så er tilfelle.

Vi har bedt om at den angivelige forfalskningen politianmeldes, og at embedsverket granskes.

Dette er en dypt alvorlig sak. Både fordi konsekvensene av å utføre kutt i vår beredskap stikk i strid med bedre vitende, og utelukkende av politiske årsaker, utsetter land og folk for fare. Men også fordi tilliten mellom forsvarsledelsen og resten av Forsvaret er i ferd med å bli revet i fillebiter.

I sin kommentar skriver Aslak Bonde, at dersom sjefen for FFI og og Forsvarsdepartementets politiske rådgiver snakker sant om at rapporten er et falsum, gir dette et inntrykk av illojalitet i systemet som er uten sidestykke. «Da må vi rett og slett tro at noen av Hærens og Heimevernets forkjempere er så fanatiske at de fabrikkerer rapporter for å få gjennomslag for sitt syn». Noe slikt vil ifølge Bonde ikke være til å leve med.

Nettopp derfor har vi bedt om at den angivelige forfalskningen politianmeldes, og at embedsverket granskes.

Men hvor alvorlig vil det være om det skulle vise seg at sjef FFI og Forsvarsdepartementets rådgiver viser seg å være løgnerne?

Hvor alvorlig vil det være dersom embedsverket viser seg å ha sin lojalitet til et politisk parti, og ikke til landet?

Hvor alvorlig vil det være dersom ordren om å stoppe og skjule rapporten ble gitt fordi dens konklusjon ikke passet med den virkelighet Regjeringen og Forsvarsdepartementet ønsker å presentere for befolkningen?

Hvor alvorlig er det at en gitt regjering settes høyere enn trygghet for folk og land? Er dette noe vi kan leve med?

Svaret på det siste spørsmålet kan bare bli et høyt og rungende nei. Årsaken til det er at om denne versjonen av sannheten skulle vise seg å være den korrekte, snakker vi om illojalitet av en grad vi ikke har sett maken til på politisk nivå her i landet siden første halvdel av forrige århundre.

Frode Larsen, Styrk Heimevernet.