Kåret til årets nisjenettsted! Kåret til årets nisjenettsted!
Debatt

Lekkasjer, løgn og Heimevernet

Det er spennende med konspirasjonsteorier. Frode Larsen fra «Styrk Heimevernet» lar fantasien løpe løpsk i sitt innlegg i Morgenbladet 4. august.

Ga forsvarsministeren ordre om å stoppe et forskningsprosjekt ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI), og skjule en «nesten ferdig FFI-rapport», fordi konklusjonene ikke passet den virkeligheten regjeringen og Forsvarsdepartementet ønsker å presentere for befolkningen? Har ledelsen ved FFI virkelig gjort seg til løgnere og satt rikets sikkerhet i fare for å beskytte sittende regjering? Det er alvorlige beskyldninger som ligger implisitt i Larsens retoriske spørsmål.

Larsen skriver også at noen i systemet har lekket rapporten «for å forhindre en katastrofal feil i vår forsvarsplanlegging».

La oss se litt nærmere på hva det lekkede utkastet til en «nesten ferdig FFI-rapport» faktisk inneholder. Det er innledningsvis en vurdering av trusselbildet, basert på åpne kilder og hvilke lover og strategiske dokumenter som regulerer Heimevernets (HV) oppgaver i dag. Men hva slags forskning ligger egentlig bak det mye omtalte anslaget over hvor mange soldater HV behøver?

Foreløpig er det i det forberedende forskningsarbeidet sendt ut en forespørsel til HV-distriktene om hvor mange soldater de selv mener de trenger. Oppsummert mener HV-distriktene at de trenger 52 000 eller 56 000 for å løse oppgavene de har i dag. FFI har foreløpig ikke gjort noen egen grundig vurdering av hvor realistisk tallet er, sett opp mot trusselvurderingen, lovverket, ny teknologi eller de faktiske oppgavene Heimevernet har eller kan tenkes å få.

For FFI går det på omdømmet løs, og det er i seg selv alvorlig.

Hvis FFI skal komme med et forskningsbasert råd i denne sammenheng, noe HV-sjefen ønsker, må vi få tid til å gjøre jobben. Prosjektet vil, når det blir formelt igangsatt, pågå i nærmere to år.

Larsen antyder at FFI avsløres som løgnere dersom «den angivelige forfalskningen» ikke politianmeldes. FFI gjennomfører nå vår egen undersøkelse i saken, og har valgt å involvere Nasjonal sikkerhetsmyndighet og Forsvarets sikkerhetsavdeling. Når undersøkelsene er ferdige, vil det bli vurdert om saken også skal anmeldes. Larsens spørsmål om politianmeldelse oppfatter vi som en avsporing på det nåværende tidspunkt.

Det grunnleggende problemet er at en uferdig FFI-rapport fremstilles som «en nesten ferdig strukturstudie fra FFI». Dermed er den også et falsum, uavhengig av hvor mye som er endret, fjernet eller lagt til. Slik den fremstår nå, inneholder ikke rapporten et forskningsbasert råd om bemanning av HV fra FFI. For FFI går det på omdømmet løs, og det er i seg selv alvorlig. Det er ikke bra for oss at uferdige arbeider som vi heller ikke har kvalitetssikret ennå, blir stemplet som vårt endelige produkt og vår anbefaling.

FFI-forskere er avhengig av å tenke utenfor boksen i en innledende fase av et arbeid, og utforske forskjellige alternativer, slik at vi klarer å tenke tilstrekkelig nytt i våre helhetlige råd om forsvarsstruktur. Slike lekkasjer kan føre til at medarbeidere ved FFI i fremtiden ikke tør å komme med alternativer og hypoteser, av frykt for at det blir fremstilt som konklusjoner før ting er ferdige. En slik utvikling vil hverken gavne HV eller Forsvaret.

Anne-Lise Hammer er kommunikasjonssjef ved Forsvarets forskningsinstitutt.