Debatt

Nok hjertesukk

Det er blitt fremmet altfor mange hjertesukk og negative tanker om alderdom og pensjonisttilværelse fra privilegerte, velutdannete kvinner.

De siste årene har vi hørt fra Ingeborg Moræus Hanssen, Astrid Nøkleby Heiberg, Liv Ullmann og Wenke Mühleisen. Nå er det Sissel Gran som i Morgenbladet går løs på alderdommen med referanse til Simone de Beauvoir.

Alt som rammer en av sorger og bekymringer i alderdommen, kan like gjerne ramme de yngre. Å være «usynlig» (utsatt for omsorgssvikt) er ikke bedre for en baby, et skolebarn eller en ungdom enn for godt voksne. Å savne en sexpartner kan man gjøre i alle aldre, ikke bare som gammel. «Aldring er en skjebne verre enn døden», siterte Sissel Gran en aldringsforsker i sitt essay. Alternativet er å dø tidligere, som kjent.

Heller enn å se deg i speilet og granske grå hår og rynker, bruk øynene til å se utover.

De siste 70 år har vi sett en eventyrlig utvikling og utjevning i Nord-Europa. De modige og solidariske har kjempet for kvinnesak og rettigheter for arbeidere, minoriteter og syke. Vi er dessertgenerasjonen: Pensjonister har aldri hatt det bedre. For dem som lever lenge nok til å motta folketrygd som 67-åringer og gruer seg til alderdommen og pensjonisttilværelsen, har jeg mange råd: Fortsett å verne om friheter og utjevning av goder for flest mulig. Heller enn å se deg i speilet og granske grå hår og rynker, bruk øynene til å se utover.

Som pensjonist er det utallige saker og oppgaver å jobbe for, utallige gleder å hente inn, utallige muligheter for å lære, gjøre nytte og vokse personlig, utendørs og innendørs. Ikke alle unge mennesker ser ned på eldre. I min verden liker mange å tilbringe tid med eldre. Da jeg selv var ung, var jeg heldig som hadde 20-30 år eldre venner. Mange unge og gamle liker å være til hjelp og inspirasjon, i både små og enkle og arbeidskrevende og vanskelige saker. Tenk etter: Hva hadde du aldri anledning til å være med på før, som du kan prøve nå? Var det noe du likte å holde på med, som nå ligger halvglemt og slumrer? Kanskje noe du aldri trodde kunne engasjere deg, fenger deg nå? Det er mennesker, bøker, medier og nettsteder å bli inspirert av, om du ikke allerede har ideer om hvordan du vil prioritere tiden din fremover.

Lær av alle oppfinnsomme mennesker og familier som har måttet legge om livet sitt på grunn av sykdom og motgang, og funnet flotte løsninger. Bruk øynene dine selv i denne fasen i livet, sku utover og omkring, ikke stå stille og vent på å «bli sett». Når du ser «de andre», kan det skje mye engasjerende og humoristisk, som kan tenne en livsgnist.

Relaterte artikler