Kåret til årets nisjenettsted! Kåret til årets nisjenettsted!
Debatt

Dypt skille, vage grenser

I Morgenbladet 27. oktober kritiserer Arild Korsnes kronikken min der jeg hevder det er en prinsipiell forskjell på mennesker og dyr. Han følger ikke ekstremisten Peter Singer i å fraskrive spedbarn en ubetinget rett til liv fordi de ikke har utviklet rasjonalitet. Men ut fra erfaringer med psykisk utviklingshemmede i skolen hevder han at det bare er gradsforskjeller mellom oss og andre skapninger.

Å peke på enkle og skarpe skiller er vanskelig. Men motsatt Korsnes tror jeg det er vanskelig fordi det ikke gjelder en overfladisk og kvantitativ, men en dyp og kvalitativ forskjell mellom ulike typer ting. De kan de glidende overgangene mellom planter og dyr illustrere. Hvor bør grensen trekkes mellom vesener med og uten bevissthet? På en skala fra svamper og kråkeboller via blåskjell, reker og blekksprut til fisk, frosk og fugl, er det ikke greit å vite, men et sted finnes bevissthet, et annet sted ikke. Selv der den finnes i liten grad, representerer den et kvalitativt sprang.

Et menneske med dårlig langtidsminne er ikke mindre verdt enn mennesker med bedre hukommelse.

Tilsvarende hevder jeg at skillet mellom menneske og dyr primært er kvalitativt, ikke kvantitativt. Forskjellen består ikke i at vi har veldig god hukommelse eller et rikt følelsesregister. Et menneske med dårlig langtidsminne er ikke mindre verdt enn mennesker med bedre hukommelse eller hester og elefanter. Men fornuften vår omfatter en spesiell type tidsbevissthet som ytrer seg på så mange måter, som overskrider erindringene og fremtidsønskene våre. Derfor kan vi holdes til ansvar for handlinger vi ikke husker, og kritiseres for å bryte avtaler. Det kan ikke dyr, som derfor er en annen ting enn medlemmer av et samfunn med språklig formulerte regler og roller.