Debatt

Julekort til Morten Strøksnes

[object Object]

Siden vi nå skriver desember, tillater jeg meg å sende deg et lite julekort.

Du og jeg er enige om én ting. Havet er viktig. Vi nordmenn har til alle tider levd av og med havet. Det skal vi fortsette med.

Havnæringene gir arbeid til over 250 000 personer. Men havet handler om mer enn vekst og flere jobber. Innen 2050 kan vi være mer enn ni milliarder mennesker på jorda. De vil trenge mat, energi og medisiner. Det kan havet gi oss.

Samtidig er havet under press som følge av klimaendringer, overfiske og forsøpling. Jeg er helt enig med deg i at oppdrettsnæringen har utfordringer knyttet til miljø. Men i motsetning til deg mener jeg at vi ikke kan kapitulere. Vi skylder de vi lever med nå, og de som kommer etter oss, å finne gode løsninger på problemene. Dette er noe jeg som fiskeriminister jobber for hver eneste dag.

Norge er helt i front når det gjelder havforskning og ansvarlig forvaltning av havets ressurser. Vi skal leve av havet i lang, lang tid. Derfor må vi forvalte det slik at fremtidige generasjoner også kan ha glede av det.

La meg avslutte dette julekortet med en oppfordring: En av fremtidens store utfordringer blir å balansere behovet for bruk og vern av havet. Vi trenger debatt om hvordan vi skal klare dette. Men den må være basert på fakta, ikke følelser. Å skape fiendebilder tjener ingen.

Med ønske om en fredelig jul!

Beste hilsen fiskeriminister Per Sandberg

Mer fra Debatt