Kåret til årets nisjenettsted! Kåret til årets nisjenettsted!
Debatt

Universitetenes samfunnsoppdrag

I Morgenbladet 19. januar fortsetter Herman Cappelen sin polemikk mot debatten om internasjonal rekruttering ved universitetene. Det dreier seg om noen tall for omfanget av internasjonal rekruttering i et intervju med meg i Aftenposten. Søndag 14. januar fikk jeg følgende i e-post fra Cappelen: «Sender dette til kommentar før publisering – hvis jeg har misforstått noe, setter jeg pris på oppklaring. Jeg har for mye å gjøre til å bruke tid på poengløse avisdebatter, så publiserer dette bare hvis det er konstruktivt.»

Jeg sendte ham umiddelbart følgende svar: «Jo, jeg vet godt at de setningene sto, men av sammenhengen burde det være mer enn tydelig at dette var en indirekte indikasjon: hele poenget i den første artikkelen var språk og kompetanse om norske forhold. Setningene isolert sett inviterte til en avsporing, men både budskapet i mitt første innlegg og debatten etterpå har holdt fast ved kompetanse, ikke minst mine egne små svar og intervjuer. I lys av hele debatten blir dette usaklig.»

Etter dette sendte han innlegget til trykking. Det interessante blir hva som skal til for at han mener at noe ikke er konstruktivt.