Debatt

Ønsker berettiget kritikk velkommen

Vi i Norfund er enig med Anja Bakken Riise i Framtiden i våre hender (FIVH) når hun skriver i Morgenbladet 19. januar at vi og andre næringslivsaktører må se på kritikk som en mulighet til å lære og bli bedre – i hvert fall når kritikken er berettiget, saklig og konstruktiv.

Det viktigste for oss i Norfund er å sikre at vi gjør gode investeringer i utviklingsland som bidrar til at det skapes arbeidsplasser og vekst, og at fattigdommen reduseres. Norfund har og har alltid hatt nulltoleranse for korrupsjon. Vi følger IFC Performance Standards og Verdensbankens retningslinjer for miljø, helse og sikkerhet i alle våre prosjekter, og vi bruker mye tid og ressurser på å redusere risiko for at kritikkverdige forhold skal kunne oppstå. Dette kan gjelde situasjoner som er knyttet til arbeidstageres rettigheter, miljø eller til andre lokale og sosiale forhold. I våre markeder kan vi imidlertid sjelden forvente perfekte bedrifter fra dag én. Vi jobber derfor målrettet og langsiktig sammen med bedriftene for å forbedre disse forholdene.

For å lykkes lytter vi til kunnskap, erfaring og innspill fra lokale og internasjonale partnere, myndigheter, sivilsamfunn og andre interessenter. Dette er viktig og grunnleggende i alt vårt arbeid. Det er når vi, og andre, utsettes for feilaktig og ubegrunnet kritikk, at vi reagerer. Anja Bakken Risse skriver at «Norfund er blitt kritisert i 20 år, av flere organisasjoner. Blant annet for manglende fokus på korrupsjon og på arbeidernes rettigheter [..]». Artiklene hun viser til er for det meste skrevet av noen få NGO-er som ved hjelp av ubegrunnede påstander skaper en profil for seg selv for å fremtre som forkjempere for det gode.

Investeringene i virkelig fattige land er forsvinnende små.

FIVH er en organisasjon som vanligvis fører en ryddig debatt med oss. Min frustrasjon retter seg mot enkelte andre organisasjoner som systematisk farer med halvsannheter og usannheter om investeringene vi gjør, ofte på en mistenkeliggjørende måte. Jeg mener denne virksomheten fungerer som et effektivt virkemiddel for å motarbeide at bærekraftsmålene nås – fordi slik mistenkeliggjøring bidrar til å skremme norske og andre vestlige investorer bort fra de investeringer som trengs mest, investeringer i fattige land.

FIVH sier de heier på store norske selskaper som holder høye standarder. Det er veldig bra! Problemet er at investeringene i virkelig fattige land, som land i Afrika sør for Sahara, er forsvinnende små. Dit får vi nesten ikke med noen aktører. Her trenger vi at dere i sivilsamfunnet er med og drar lasset sammen med oss.

Norfund ønsker konkret og berettiget kritikk velkommen. Vi er åpne om vår virksomhet (se hjemmesidene), og med jevne mellomrom inviterer vi norske sivilsamfunnsaktører for å fortelle dem om våre investeringer og diskutere hva som kan bli bedre. Hvis FIVH har noe konkret å kritisere i dag, så inviterer vi dere gjerne straks til et møte for å gå inn i de sakene det gjelder.

Mer fra Debatt