Debatt

En fortelling, ikke et vitenskapelig verk

«Eventyrerne» er en fortelling, ikke et vitenskapelig verk. En rekke litterære teknikker er anvendt, også intertekstuelle, som i de fleste av mine litterære utgivelser. Det har vært et bevisst og uttalt valg å ikke bruke referansenoter i den løpende teksten for å bedre flyten for leseren. Kildebruken er uansett gjort rede for i en egen oversikt bakerst, der også referansepraksisen forklares. Jeg har bare fått se noen utdrag av denne anmeldelsen, men er igrunnen litt overrasket over at Morgenbladets ellers så observante bokanmelder ikke har funnet mer interessante intertekstuelle forbindelser, når han først valgte å gjøre dette til et tema.

LES ANMELDELSEN HER: Farsen om Aker

Henrik Langeland, forfatter av boken Eventyrerne.

Mer fra Debatt