Kåret til årets nisjenettsted! Kåret til årets nisjenettsted!
Debatt

Manglende korreksjon

Sten Inge Jørgensen har et poeng i et debattinnlegg 20. april. Han griper fatt i at jeg i innlegget mitt 13. april skriver «tilbakeslagene hver gang det er en folkeavstemning om europeisk integrasjon». Ja, hårreisende! Det oppdaget jeg øyeblikkelig og ettersendte en korreksjon som ikke ble fanget opp av avisen.

I e-post tirsdag 10. april sier jeg følgende: «Det bør stå ‘tilbakeslagene ved folkeavstemninger’ og ikke ‘hver gang’, siden det jo ikke gjelder de tidlige avstemningene om medlemskap for nye land». Formuleringen kunne vært enda mer presis, som det meste som blir knapt uttrykt.

Øyvind Østerud