Kåret til årets nisjenettsted! Kåret til årets nisjenettsted!
Debatt

Medietilsynet tar ikke lett på sosiale medier

Barneombudet og Medietilsynet tar altfor lett på skolebarnas liv i sosiale medier, sier Ane Dahl Torp i et intervju i Morgenbladet 8. juni. Jeg kan love at dette er spørsmål Medietilsynet både er opptatt av og jobber mye med.

Medietilsynet anbefaler at aldersgrensen for sosiale medier følges. Når de nye personvernreglene (også kjent som GDPR) trer i kraft i Norge 1. juli, må barn under 13 år ha godkjenning fra foreldrene dersom de skal opprette en egen konto i sosiale medier som Facebook og Snapchat. Dette er en innstramning fra dagens praksis, og kan lette foreldrenes oppgave med å sette grenser.

Vi vet at mange utsettes både for mobbing, utestenging og uønsket bildedeling. Derfor er det viktig å snakke med barna om hvordan de skal oppføre seg i sosiale medier, og hva de skal gjøre dersom de likevel kommer ut for noe negativt. Det må føles trygt å si fra til foreldrene selv om man har gjort noe dumt. Aldersgrenser er nyttige og viktige, men ingen erstatning for gode samtaler om livet på nett, både hjemme og på skolen.

Aldersgrenser er ingen erstatning for gode samtaler.

Det er mange problemstillinger knyttet til det å delta i sosiale medier. Et forhold er barns personvern sett opp mot de ulike sosiale medienes innsamling av data. Et annet forhold er hvordan den enkelte er rustet til å takle innhold, tilbakemeldinger og deling. Dahl Torp har mange gode argumenter for å utsette debutalderen i sosiale medier til 13 år, som frykten for at barn skal føle seg utestengt, bli mobbet, selv mobbe eller komme i kontakt med fremmede som ikke vil dem vel.

Å utøve digital dømmekraft inngår i skolens læreplanverk som en grunnleggende ferdighet. Dette inkluderer «å vise evne til etisk refleksjon og vurdering av egen rolle på nett og i sosiale medier». Medietilsynet mener at arbeidet med dette feltet i skolen bør styrkes. Skolen er også en naturlig arena der foreldre kan snakke sammen og utveksle erfaringer, og etablere felles kjøreregler for barnas bruk av sosiale medier.

Opplæring og rammer rundt barn og sosiale medier må være et fellesskapsprosjekt mellom myndigheter, frivillige, skole, foreldre og barna selv. Så ja, Ane Dahl Torp, en tydelig holdning fra både skolen og Medietilsynet er helt nødvendig, og ikke noe vi tar lett på. Vi skal gjøre vårt for å tydeliggjøre kunnskap og innsikt om barn og unges digitale liv og gi gode råd og tips til skole, foreldre og ikke minst de unge.

Mari Velsand