Debatt

Forskjellen på frivillighet og fri vilje

Når Sigmund Voll Ådnøy kaster ballen med påskriften «Stans pengepredikantene» opp i luften, håper han jurister og politikere tar den ned.

---

Midt i debatten

Sigmund Voll Ådnøy har lenge profilert seg som en motstander mot de såkalte «pengepredikantene», og er pressekontakt for Facebook-gruppen «Stans pengepredikantene» med over 8000 medlemmer.

Han skrev forrige uke et leserinnlegg i Aftenposten, der han tok til orde for å stanse Visjon Norge.

---

– I Aftenposten skriver du og Cecilie Erland, begge fra Facebook-gruppen «Stans pengepredikantene»: «Kjære politikere, stopp Visjon Norge». Hvordan skal myndighetene gjøre dette?

– Det får være opp til politikerne selv. Men vi mener det er problematisk når religionsfriheten, som er et viktig samfunnsprinsipp, går utover folks ve og vel. Det finnes mange historier om dem som har gitt bort hele arven sin til Visjon Norge. I tillegg til alle historiene i mediene, er det mange som kommer til meg som ikke orker å stå frem offentlig. Vårt anliggende er først og fremst å løfte debatten, og så får fagfolk, jurister og politikere finne ut av hva som skal gjøres. Vi vil hive en ball opp i luften og håpe at noen tar den ned.

– Det er mange som synes pengeinnsamlingspraksisen til Visjon Norge er forkastelig, men er det innenfor myndighetenes mandat å stenge et trossamfunn uten at det foreligger systematiske lovbrudd?

– Det har du helt rett i, og vi mener heller ikke at man med et pennestrøk skal forby Visjon Norge. Men det er viktig at politikere følger bedre med på kanalen, for det er mye av det som foregår der som jeg mener er i grenseland. Det er så mange i en sårbar livsfase som ser på dette, og innlegget vårt er et rop om hjelp. Jeg er ingen jurist, men mer en bekymret borger.

– Hvordan skiller Visjon Norges innsamlingspraksis seg fra vanlige kollekter i kirken?

– De preker mye om å så og høste, og at man må så spesifikt. Om du trenger noe i livet ditt, vil mirakler skje om du «sår konkret». Du må gi til kanalen om du vil ha noe. Jan Hanvold, lederen av Visjon Norge, snakker om en himmelsk økonomi: Det finnes en slags himmelsk bank du kan gjøre innskudd i om du følger bibelske prinsipper.

– Er det ikke et viktig moment at innsamlingene er helt frivillige? Kan ikke folk få bruke pengene sine på hva de vil?

– Jo, i utgangspunktet kan de det, men det er en viktig distinksjon mellom frivillighet og fri vilje. Jeg mener det er et dårlig spørsmål, samtidig som jeg forstår at du stiller det, for du må prøve å gjøre dette forståelig.

– Men hva er da forskjellen på frivillighet og fri vilje?

– Helt kort forklart innebærer det at, ja, folk gir frivillig, men de er ofte desperate, og Visjon Norge tilbyr enkle løsninger på komplekse problemer. Da kan man stille spørsmål ved om giverne gjør det på bakgrunn av egen fri vilje eller ei. De har selvsagt et ansvar for hva de gir, men Visjon Norge har også et medansvar, og snakker til stadighet om at «Gud elsker en glad giver». Flere gir bort det meste av det de eier, og får senere store økonomiske problemer.

– «Vi mener at også Hanvold og Visjon Norge bryter med viktige etiske prinsipper i samfunnet», skriver dere. Hvilke etiske prinsipper tenker dere på?

– Hvor skal jeg begynne? Respekt for medmennesker, om det kan omtales som et «etisk prinsipp». Han snakker for eksempel veldig foraktfullt om «homolobbyen».

– Hvorfor har du engasjert deg i kampen mot pengepredikantene?

– Først og fremst fordi jeg har kontakt med mennesker som har det vanskelig som følge av dette. Jeg har også selv opplevd å søke hjelp i den karismatiske bevegelsen på et tidspunkt i livet som var vanskelig, uten at det gjorde det noe bedre for min del.

Mer fra Debatt