Debatt

Logikksjekk uten fakta

Jordan Peterson er pompøs, men ikke på viddene.

Det er mye man kan og bør kritisere Jordan Peterson for, men at nord-amerikansk akademia er i trøbbel er det liten tvil om.

Denne uken tok Ole Hjortland og Pål Antonsen fra logikksjekk.no en nærmere kikk på Jordan Petersons påståtte ukultur på amerikanske universiteter. Konklusjonen er at dette er en stråmann på manglende faktagrunnlag. Hadde dette vært en faktasjekk, måtte forfattere ha undersøkt saken nærmere. Siden dette er en logikksjekk, kan de imidlertid ganske enkelt avfeie det hele med at Peterson selv ikke oppgir tilstrekkelig dokumentasjon. Rent logisk har de kun påvist det siste, men ikke at Peterson er på bærtur.

Peterson er pompøs og polemisk, og har en hang til å ta enkle snarveier. For de av oss som håper det polariserende tidevannet snart snur, er ikke det spesielt hjelpsomme karaktertrekk. Hadde Hjortland og Antonsen interessert seg for påstandene, burde de derfor ha sett til Jonathan Haidt, grunnleggeren av den akademiske fagorganisasjonen Heterodox Academy. Haidt, som også er psykolog, mangler alle av Petersons negative sider, men deler likevel bekymringen. Han mener universitetene må ta et eksplisitt valg hvorvidt målet skal være sannhetssøken eller politisk aktivisme – to veier som vanskelig lar seg kombinere. Heterodox Academy søker å fremme idémangfold i et miljø hvor de alternative stemmene er få, og hvor ønsket om å forandre verden ofte overskygger viktigheten av å (først) forstå den.

I en artikkelserie i tre deler viser Haidt hvorfor «the skeptics are wrong». Med grundig dokumentasjon slår Haidt fast at universitetene opplever en økning i politisk intoleranse og innsnevring av ytringsfriheten, og at dette i hovedsak drives frem av venstresiden – den klart dominerende politiske kulturen innen akademia. Han advarer derimot mot den alarmismen Peterson farer med: endringene er tydelige fra og med 2013, men langt fra eksplosive.

Peterson mangler på sin side data, men ikke anekdoter. De av oss som har fulgt sirkuset på Evergreen State College vet hva han snakker om, polemikken til tross. Det samme gjelder bråket over Halloween-kostymer, «avplattforming», «safe spaces» og den ordbok-fornektende sammenlikningen av verbale ytringer og vold – kjepphester for såkalte «social justice warriors». Dette fenomenet er utvilsomt vanskelig å fastslå i tall, og vi kan diskutere hvor utbredt og alarmerende det er. Men at det finner sted, og at det for folk flest fremstår helsprøtt, er vanskelig å bestride. Problemet er ikke at Petersons «stråhen» (!) ikke finnes, men at han gjør for mye ut av dem.

Oppsummert vil jeg derfor si at (1) en logikksjekk ikke er fritatt faktasjekk, at (2) Peterson er pompøs, men ikke på viddene og at (3) nå er det jommen på tide at vi lar Jordan ligge og vier Jonathan Haidt litt oppmerksomhet. Førstnevnte var kanskje «the man of the hour» midt i polariseringen, men jeg har en sterk følelse av at Haidt blir en ledende skikkelse ut av den.

Anders Brenna

Artiklene av Jonathan Haidt kan leses på heteorodoxacademy.org