Debatt

Støtt Det norske institutt i Athen

I 30 år har Det norske institutt i Athen spilt en viktig rolle for norsk arkeologi, for studier av antikken og for kunnskap om det østlige middelhavsområdet. Instituttet har vært en døråpner for norske forskere og studenter og en godt synlig aktør i det internasjonale miljøet i Athen, der mange europeiske land, inkludert alle de nordiske, har egne institutter.

Instituttet har vært et brohode for kontakt med den antikke kulturen gjennom fag som arkeologi, historie, litteratur, religion, filosofi, klassiske språk. Geografisk har det åpnet døren til hele middelhavskulturen og kronologisk har det omfavnet både bronsealder, bysantinsk kultur og dagens Hellas. Det siste er ikke minst viktig nå som Hellas står i førstelinjen for Europas felles utfordringer gjennom migrasjon, integrasjon og kulturmøter. Et norsk nærvær i Athen gjennom forskning, utdanning og dialog på disse feltene er ikke bare verdifullt for Norge, men også uttrykk for at Norge tar sin del av et ansvar for samarbeidet i Europa.

Instituttet har vært drevet som et samarbeidstiltak mellom fire norske universiteter: UiB, UiO, NTNU og UiT. De to siste har nå ut fra nye prioriteringer sagt opp samarbeidet. Instituttet har dermed fått et sterkt svekket økonomisk fundament og det blir vanskelig å holde oppe det høye aktivitetsnivået som gjør det til en verdifull ressurs for norsk forskning og undervisning. UiB og UiO overveier å legge ned instituttet.

Instituttet har fått sterk støtte og anerkjennelse for sitt arbeid.

Det vil være svært uheldig hvis instituttet i Athen skulle bli nedlagt. I tillegg til å utvikle egen forskning danner instituttet også en plattform for internasjonalt samarbeid om forskningsprosjekter. Instituttet er en betingelse for at Norge kan ha arkeologisk virksomhet i Hellas. Det fungerer som en inngang til antikken for norske studenter og er et unikt sted for rekruttering og utdanning av yngre forskere. Instituttet har fått sterk støtte og anerkjennelse for sitt arbeid, både fra greske myndigheter og fagmiljøer og fra alle de øvrige europeiske instituttene. Det virker uforståelig for dem at et land som Norge ikke lenger ser seg i stand til å opprettholde et institutt i Athen på linje med andre europeiske land.

Derfor vil vi oppfordre til et bredere samarbeid om finansieringen av Det norske institutt i Athen. Den bør avspeile at instituttets aktiviteter og ressurser er åpne for studenter og forskere fra hele Norge og at instituttet også er viktig for kulturutvekslingen mellom Norge og Hellas. Instituttet må bli anerkjent som en nasjonal institusjon og sikres videre drift. Dette bør være et ansvar for flere departementer, utover Kunnskapsdepartementet, særlig Kultur og Utenriksdepartementet

Støtt Det norske institutt i Athen!

Disse har underskrevet oppropet:

Alexandros Tsakos

Anastasia Maravela

Anders Gullestad

Anders Runesson

Anders Tvedt

Anna Danilova

Arild Linneberg

Asbjørn Bjørset

Bente Kiilerich

Birgit van der Lans

Bjørg Tosterud

Carlos Hernandez Garces

Cathinka Dahl Hambro

Christian H. Bull

Christine Amadou

Dag Haug

Daniel Apollon

Egil Kraggerud

Eivind Heldaas Seland

Erik Østby

Erling Sverdrup Sandmo

Espen Ore

Eyòlfur Kjalar Emilsson

Federico Aurora

Fredrik Nilsen

Gabriel Levy

Hallvard Fossheim

Hallvard Rübner Indgjerd

Han Lamers

Hans Marius Hansteen

Hans Petter Graver

Henning Laugerud

Henny Hägg

Hugo Lundhaug

Håkon Fiane Teigen

Håkon Roland

Ingjerd Hoëm

Ingrid Fuglestvedt

Ingvild Gilhus

Jan Helge Solbakk

Jens Braarvig

Jens Eike Schnall

Jo-Simon Frøshaug Stokke

Jørgen Bakke

Jørgen Christian Meyer

Keld Hyldig

Knut Ove Arntzen

Knut Ruyter

Knut Ødegård

Konstantinos Chilidis

Kristin Sampson

Lars Erik Lørdahl

Laura Saetveit Miles

Leif Inge Ree Petersen

Linn Lieng Andreadakis

Liv Ingeborg Lied

Marek Jasinski

Mari Malmer

Marina Prusac Lindhagen

Mathilde Skoie

Matti Wiik

Monika Asztalos

Morten Magelssen

Per Bjarne Ravnå

Peter Stuart Robinson

Pär Sandin

Pål Rykkja Gilbert

Pål Steiner

Rasmus Brandt

Richard Holt

Richard Pierce

Samantha Smith

Silvio Bär

Simon Malmberg

Sissel Undheim

Staffan Wahlgren

Stian Sundell Torjussen

Svein Engelstad

Synnøve des Bouvrie

Søren Handberg

Søren Koch

Thea Selliaas Thorsen

Thomas Kjeller Johansen

Tor Hauken

Tor Trolie

Tor Vegge

Torgeir Skorgen

Trine Krigsvoll Haagensen

Valerie Hannon Smitherman

Vibeke Roggen

Åslaug Ommundsen