Debatt

Vern om ytringsfriheten

Vi kan ikke fatte hvorfor Morgenbladet lar lederen for Antirasistisk Senter koble oss og våre aktiviteter til en ekstremistisk og voldelig ideologi uten nærmere undersøkelser.

Det kan være lett for oss som bor i Norge å ta ytringsfriheten for gitt. Det er kanskje derfor debatten her i landet oftest dreier seg mer om hvordan ytringsfriheten bør begrenses. Vi i Sekulær Allianse har et annet fokus; vi er opptatt av hvordan vi kan forsvare og styrke ytringsfriheten. Dette har kanskje sin bakgrunn i at flere av oss har erfaringer med å leve i land hvor ytringsfriheten i beste fall er begrenset. Men også i Norge blir ytringsfriheten utfordret fra flere hold.

Det er bortimot unison enighet her i landet om at oppblomstringen av parallellsamfunn med tilhørende ekkokamre er et voksende og alvorlig samfunnsproblem, men det ser ikke ut til at like mange ser hvordan systematisk ekskludering, «shaming» og «no-platforming» nettopp bidrar til å forsterke denne uheldige utviklingen.

Det gjør oss ofte vondt å høre meninger som strider mot våre grunnleggende verdier, og det kan også føles tungt å måtte argumentere mot ting vi selv oppfatter som innlysende gale. Mange muslimer opplever kritikk av Islam som krenkende og ønsker derfor å hindre ytringer som de oppfatter som blasfemiske. Vi har ingen grunn til å betvile at disse følelsene er ektefølte. På samme måte er det heller ingen grunn til å tvile på at mange opplever ytringer som gir assosiasjoner til nazisme og fascisme som krenkende. Den instinktive reaksjonen til mange blir derfor at disse ytringene må stoppes, og det ønsker man da å gjøre ved å forsøke å hindre mennesker man mener har slike meninger fra å komme til orde.

Vi i Sekulær Allianse er av den oppfatning at den beste måten å forsvare vårt sekulære samfunn på, er å argumentere for humanisme og ytringsfrihet. Det er for oss underlig å se hvordan mange ser ut til å ha en frykt for å møte sine meningsmotstandere til debatt. Vi ønsker alle velkommen til våre markeringer, og hvis mennesker med andre oppfatninger kommer for å høre på våre argumenter, synes vi det er positivt, for vi har tro på at våre argumenter vil vinne frem.

Den 7. september hadde Sekulær Allianse og Ex-Muslims of Norway en markering for ytringsfrihet foran Stortinget. Markeringen skapte en del oppmerksomhet, men til vår forbauselse var mye av oppmerksomheten rettet mot hvem som var til stede under markeringen. I artikkelen «På demonstrasjon for Geert Wilders» kritiserer Rune Berglund Steen fra Antirasistisk Senter stortingspolitiker Jan Bøhler (Ap) for å ha vært til stede under markeringen.

Utover å legge vekt på denne noe besynderlige vinklingen, inneholder også artikkelen en rekke faktafeil som alle ser ut til å gå i samme retning.

Demonstrasjonen var ikke annonsert som en støtteerklæring til den nederlandske politikeren Geert Wilders, men som «en markering for det frie ord, og for retten til å utfordre, kritisere og latterliggjøre enhver tanke og idé». Dette kommer tydelig frem på annonseringen på Facebook.

Shurika Hansen er nestleder og talsperson for Sekulær Allianse, og holdt en appell på vegne av vår organisasjon. Vebjørn Selbekk er redaktør i Dagen, men holdt i denne sammenheng en appell i kraft av å være en sterk forsvarer av ytringsfriheten i Norge. Cemal Knudsen Yucel er leder av Ex-Muslims of Norway og holdt en appell på vegne av denne organisasjonen. Lily Bandehy holdt en appell på vegne av seg selv.

Rune Berglund Steen ser ut til å være mest opptatt av hvem som var til stede som publikum. Utover å ha observert Jan Bøhler blant tilhørerne, la han også merke til personer med tilknytning til Resett, Sian og Ekte Nyheter. På bakgrunn av dette konkluderer Rune Berglund Steen at Sekulær Allianse har gått i et «naivt samrøre» med disse organisasjonene. Han kunne jo like godt ha konkludert med at vi hadde gått inn i et «naivt samrøre» med avisen Dagen, Ateistene (som var representert med flere personer enn hva Sian var) og Arbeiderpartiet.

Men Rune Berglund Steen stopper ikke der. På bakgrunn av disse observasjonene mener han å kunne konkludere med at Sekulær Allianse er en «høyreradikal gruppe». Vi kan informere om at Sekulær Allianse er en organisasjon som brenner for de sekulære frihetsverdiene, blant annet ytringsfrihet, religionsfrihet og demokrati. Vi har prosjekter på gang for å hjelpe ungdommer ut av religiøs tvang og sosial kontroll. I vårt styre sitter det personer med ulike livssyn og politiske sympatier. Vi kan ikke fatte hvorfor Morgenbladet lar lederen for Antirasistisk Senter koble oss og våre aktiviteter til en ekstremistisk og voldelig ideologi uten nærmere undersøkelser.

Norge har i dag, som resten av Vest-Europa, store utfordringer knyttet til islamisme, innvandring og integrering. Slik vi ser det, trenger vi å ha med både venstre- og høyresiden for å løse disse problemene, derfor er vi spesielt glade for de politikerne på venstresiden som engasjerer seg i disse problemene. Her har Jan Bøhler vært en pioner.

Den omtalte markeringen foran Stortinget er publisert i sin helhet på Youtube. Vi oppfordrer alle til å gå inn og bedømme selv.

Farjam Movafagh

Leder Sekulær Allianse

Eystein Emberland

Styremedlem Sekulær Allianse

Mer fra Debatt