Debatt

Sammen mot ensomhet

Følelsen av å være ensom er tung, og kan for enkelte dominere hverdagen. I Oslo opplever alt for mange unge mennesker ensomhet, og savner å være del av et trygt sosialt miljø.

Den nylig gjennomførte Shot-undersøkelsen gir et bilde av hvordan studenter i Norge anno 2018 har det, og viser at nesten én av tre studenter føler seg ensomme.

Tilsvarende viser de siste tallene fra Ungdata-undersøkelsen, som gjennomføres ved landets største ungdomsforskningsmiljø ved Oslomet, at 20 prosent eller mer av ungdomsskoleelever i Oslo er mye plaget av ensomhet.

Å ha et aktivt sosialt liv og levere på høye krav på skole og i studier, er ikke alltid lett i en fase av livet med mye endring og retningsvalg. Dagens digitale samfunn gjør det ikke nødvendigvis lettere. Kontinuerlige oppdateringer om andres sosiale liv på Facebook, gjør det ekstra tungt å kjenne på ensomhet. Verden er blitt liten, men avstanden mellom oss kanskje større enn noen gang.

Selv om vi er ressurssterke i landet vårt, har vi likevel ikke funnet den rette oppskriften for å unngå utenforskap og ensomhet. Tilstandsrapportene viser at vi fremdeles mangler kunnskap om psykososiale forhold blant unge. Det er avgjørende å fortsette forskning og jobbe for å finne tiltak som virker for at barn og unge skal få økt trivsel i hverdagslivet.

Som en av landets største utdanningsinstitusjoner er vi ved Oslomet tett på tusenvis av unge mennesker hver dag, og er en betydelig sosial arena for unge mennesker i storbyen. Vi jobber kontinuerlig for å gjøre studiehverdagen til våre studenter til en god og inkluderende tid.

Vi utdanner også kandidater som skal jobbe med morgendagens barn og unge. De fleste av våre utdanninger handler om å møte mennesker, og gi omsorg og hjelp i ulike deler av livet, enten det handler om sykepleie, læreryrket eller sosialarbeid. Derfor skal våre utdanninger være forskningsbaserte, slik at de gir studentene våre relevant kompetanse til å møte arbeidslivet.

Som samfunnsaktør er vi engasjert i de utfordringene Oslo-regionen og landet står overfor. Vi tar vår del av av ansvaret ved å svare på samfunnets behov, og bidra til en positiv utvikling. Det gjør vi først og fremst ved å levere kunnskap i form av kandidater til viktige yrkesgrupper i samfunnet, og stadig oppdatert viten om utviklingen av fagområdene våre og verden rundt oss. I tillegg tar vi med glede del i den felles dugnaden det er å gjøre samfunnet vårt varmere, mer inkluderende og mangfoldig.

Mangfold er en grunnverdi i vår institusjon, og handler mye om å se alle og motvirke utenforskap. Vi jobber aktivt med mangfoldsarbeid, og har god erfaring med blant annet Akademisk dugnad, der vi hjelper flyktninger med utdanning fra hjemlandet inn i arbeidslivet eller videre studieløp.

Det er derfor naturlig for oss å støtte aktivt opp om Oslo sitt engasjement for årets TV-aksjon, som går til Kirkens Bymisjon og deres arbeid for et varmere og mer inkluderende samfunn. Vi trenger flere møteplasser og mer omsorg for dem som faller utenfor, og vi må alle ta et ansvar.

Jeg oppfordrer derfor våre studenter og ansatte til å invitere noen som trenger en utstrakt hånd med som bøssebærer, og andre samfunnsaktører i byen vår til å støtte opp om årets tv-aksjon. La engasjementet for inkludering bli en arena for å være sammen, og inviter noen med på høstens varmeste gåtur!

Curt Rice

Curt Rice

Rektor, Oslomet – storbyuniversitetet