Debatt

Hva bør Stortinget gjøre med Libya?

Professor Benedikte Moltumyr Høgberg mener i Morgenbladets nettutgave at jeg krever for mye av Stortinget når kontroll- og konstitusjonskomiteen skal behandle rapporten fra Libya-utvalget. Hun sier at vi ikke bør forvente at komiteen skal gå inn i detaljene om de folkerettslige sidene ved militæroperasjonen, og overprøve Natos vurderinger.

Jeg er helt enig i at det ikke kan forventes at komiteen har folkerettslig spisskompetanse, og at den heller ikke bør fungere som en slags domstol. Men Nato og regjeringen har et forklaringsproblem, som utvalget ikke svarte på. Utvalget deler operasjonen inn i tre faser. I den andre fasen, fra midten av april til midten av juli, ble det ansett som sannsynlig at resultatet av militæroperasjonene, ifølge utvalget, ville føre til Gaddafis fall. Regimets styrker ble presset tilbake på nær sagt alle fronter (se side 44). Likevel mente utvalget at den norske deltakelsen i bombingen var lovlig fordi Gaddafi også i denne fasen hadde evne og vilje til å angripe sivile. Det hadde vært ønskelig om Stortinget tok standpunkt til om dette er troverdig.

Geir Ulfstein

Professor, Institutt for offentlig rett, UiO