Kåret til årets nisjenettsted! Kåret til årets nisjenettsted!
Debatt

NRK er sitt ansvar bevisst

NRKs kulturoppdrag er å være en døråpner til kulturinnholdet

[object Object]

Styreleder i Norske Billedkunstnere, Hilde Tørdal, skriver i Morgenbladet 25. januar om utviklingen av kunst- og kulturjournalistikk. Hun betegner den som «dyster og alvorlig» og peker på at «den digitale medieutviklingen får mediehusene til å slanke en allerede svært uttynnet stab av drevne kritikere og kulturjournalister», og at «kuttet i seriøs kunstkritikk og kulturjournalistikk av høy kvalitet svekker diskursen om samtidskunst». Tørdal viser videre til NRKs rolle på kulturfeltet og mener at «NRK ikke tar mandatet sitt alvorlig».

Tørdals kronikk har flere interessante elementer, dessverre noen feil og et par punkter det er verdt å kommentere. Først og fremst, la det ikke herske tvil om at NRK er sitt ansvar bevisst når det gjelder kulturoppdraget. Vi diskuterer daglig hvordan vi skal løse det, metodisk og ansvarsfullt. Jeg er glad for at Tørdal nevner vårt nye kunstprogram «Kunsten å leve». Responsen på denne tv-serien har vært veldig positiv, og viser at, slik Tørdal beskriver, det norske publikummet er opptatt av godt kunst- og kulturinnhold. Etter mitt syn beskriver Dagbladet dette presist i sin anmeldelse av serien, «NRK-programmet som bør gjøre Trine Skei Grande varm om hjertet. Forklarer samtidskunsten ved hjelp av dramatiske livshistorier».

Det er feil at kulturnyhetene er borte fra NRK P2. Kulturnyhetene er lagt inn som en naturlig del av innholdet gjennom nyhetsmorgenen, med hovedbolker før syv og etter åtte. Nyhetsmorgen skal ha et helhetlig uttrykk med kultur som en sentraldel av innholdsprofilen. Mona Pahle Bjerke er kritikeren som vurderer nye utstillinger i sendingene. Etter omleggingen av Nyhetsmorgen og fornyelse av ettermiddagen med Studio 2, når vi flere kultur- og samfunnsinteresserte lyttere på NRK P2.

Vi er også opptatt av innovasjon og å nå frem til publikum på nye måter. Vi har nettopp lansert en egen «kulturstrøm» på nrk.no/kultur der publikum kan gå inn og abonnere på nyheter fra de sjangerområdene de er mest interesserte i, enten det er musikk, kulturpolitikk eller billedkunst. Her fortalte vi blant annet med et videointervju at Victor Lind fikk det høythengende stipendet som Tørdal etterlyser i sin kronikk. Jeg benytter også anledningen til å opplyse Tørdal om at NRK har omtalt de seks samiske samtidskunstnernes deltagelse på kunstbiennalen Documenta.

Når det er sagt, er det selvfølgelig ikke slik at vi ikke kan bli bedre. Tørdals refleksjoner rundt hva og hvordan vi kan dekke relevante saker fra kunstens verden er gode.

I den senere tid har vi satset mer på dybdesaker fra kulturområdet på nrk.no. Gjennom langlesingssaker når vi et publikum vi ikke alltid treffer i våre lineære tv- og radiokanaler, som vi blant annet gjorde med saken om en av Norges mest mediesky samlere av samtidskunst, Hans Rasmus Astrup, grunnlegger av Astrup Fearnley Museet. Tilbakemeldingene på denne var at leserne fikk et innblikk i samtidskunst på en måte som engasjerte.

NRKs kulturoppdrag er å gi flere tilgang til kulturinnholdet. Være en døråpner. Det gjør vi blant annet med nye, digitale innholdssatsinger, ved å legge kultur inn som en naturlig del av stoffmiksen i Nyhetsmorgen slik at vi samlet sett når flere lyttere, i programmet Ut i kulturen på NRK P2, minutt-for-minutt-sending fra Operaen og ved å utvikle tv-serier som kan vinne kampen om oppmerksomheten på kveldstid. Det er etter mitt syn å ta mandatet på alvor.

Marius Hoel

Kulturredaktør i NRK