Debatt

Les hele artikkelen, Ottosen

Det er hyggelig at du siterer Vårt Land og min sak om den kristne «Verd å vente på»-kampanjen. Jeg lurer bare på om du har lest hele saken. Jeg skriver ikke noe sted at løsningen er å være mest mulig løssluppen. Kanskje er det nettopp de umulige kristenkulturelle idealene om å vente med sex til ekteskapet (og den enorme fokuseringen på selve sex-akten) som har ført til folks behov for å være løsslupne. Mitt forskningsspørsmål i artikkelen var nettopp dette. Og om det kanskje finnes en annen vei, der hensynet til seg selv og nesten er en bedre etisk målestokk enn moralske regler fra en tid da kvinnen var mannens eiendom.

Lite ville gledet meg mer enn om vi kunne få en nyansert samtale om kjærlighet og seksualitet. Så siter meg gjerne igjen, men gjør det riktig neste gang.

Kristine Hovda