Debatt

Resett tjener ikke penger på hat

Jeg kunne ønske det var mulig å diskutere spørsmål som innvandring og integrering med innestemme. Det vil si, det er det også noen ganger. Men altfor ofte ender disse debattene opp med at vi går i hver vår skyttergrav og roper til hverandre.

Politisk redaktør Lenda Lindgrens kommentar i Morgenbladet forrige uke er symptomatisk i denne sammenheng. Basert på en overfladisk lesning og en sammenblanding av feil og halvsannheter, tegner hun et bilde av Resett som et medium som har hat som forretningsmodell.

Hennes påstand er at Resett jakter på unge samfunnsdebattanter ved bevisst å henge dem ut i våre spalter. Dette mener hun er å legge til rette for at ulveflokken i kommentarfeltene skal kaste seg over dem med eder og galle.

Lena Lindgren trekker frem et utsagn om Sumaya Jirde Ali som raskt ble slettet fra vår Facebook-side. Det ble også dessverre sluppet gjennom noen hatefulle kommentarer i vårt forhåndsmodererte kommentarfelt. Dette var uheldig og noe vi har beklaget. Dette må Lindgren vite, for hun har lest artikkelen der vi redegjør for dette og refererer til den. Likevel omgår hun det.

Å svare på disse anklagene kjennes egentlig som å forsøke å løpe i mål på en tredemølle. Uansett hvor mye innsats du legger inn, kommer du aldri i mål. Så når jeg skriver disse linjene, er jeg vel vitende om at Lena Lindgren neppe lar seg overbevise. Mistilliten har dessverre blitt for stor og ja, det er gjensidig.

Men selv om Morgenbladet har gjort det til sin forretningsmodell å være et organ liberale og venstreorienterte kan ha liggende på salongbordet for å illustrere sin kulturelle kapital, er jeg også overbevist om at avisen har lesere som ikke uten videre er positivt innstilt til de store transformasjonene det norske samfunnet har gjennomgått og gjennomgår som følge av høy innvandring de siste tiårene.

Det er jo en grunn til at nettaviser som Resett, Document og Rights.no kalles alternative medier.

Derfor er det nødvendig å slå fast følgende: Resett tjener ikke penger på hat. Annonseinntektene våre er beskjedne. Donasjonene øker derimot i takt med at flere leser oss oftere og flere ganger daglig, ikke når vi har enkeltartikler som skaper mye diskusjon og debatt.

Alt dette er i utgangspunktet enkelt å svare på. Det som gjør disse debattene så problematiske, er uforsonligheten Lindgren legger til grunn. Det finnes ikke noe spor av et ønske om dialog eller å forstå at andre mennesker har andre meninger i hennes tekst.

Så hvis jeg skal si noe om hva som er vår egentlige forretningsmodell, så er det vel nettopp denne holdningen fra de etablerte mediene og kultureliten som driver mange lesere til alternative medier. Vi er mange som har opplevd konsekvensene av å snakke om betente spørsmål som kulturelle konsekvenser av høy innvandring. Da dukker anklagene om at man sprer eller legitimerer hat og rasisme raskt opp.

Konsekvensene er at mange ikke kjenner igjen hvordan etablerte medier og toneangivende intellektuelle beskriver virkeligheten, når betraktninger vanlige mennesker gjør seg forsøkes stemplet som hatefulle.

Det er jo en grunn til at nettaviser som Resett, Document og Rights.no kalles alternative medier. Hadde de etablerte mediene gjort jobben sin, ville vår eksistensberettigelse ha falt bort.


Lars Akerhaug