Kåret til årets nisjenettsted! Kåret til årets nisjenettsted!
Debatt

Fascisme, nasjonale masser og studentmasser

De høyreorientertes nasjonale masser er erstattet med studentmasser.

Morgenbladet har 22. mars en reportasje om uthuling av rettsstatlige prinsipper og knebling av individuelle friheter i europeiske land. Noen av de omtalte regjeringene regnes som høyreorienterte, og det alle har felles, er en nasjonalpopulistisk mobilisering mot politiske avvikere. Det skjedde ifølge forfatterne også i den klassiske fascismen, derav artikkelens overskrift: F-ordet.

Jeg er enig i at mange av utviklingstrekkene i disse landene er urovekkende, og det er fint at man ber om innspill fra leserne om ting som ikke er dekket i artikkelen. Ta rubrikken «akademisk frihet» i ulike land. For Storbritannias del er denne tom, altså ingen kjente brudd på friheten. Greit nok, ettersom artikkelens tema er innstramninger i det statlige lovverket. Desto viktigere kan det være med en oppfølgingssak om brudd på den akademiske friheten på de enkelte universiteter.

Ett eksempel: Samme utgave av avisen bringer en liten notis om at universitetet i Cambridge har trukket tilbake en invitasjon av Jordan Peterson. Hans planlagte gjesteopphold ved det teologiske fakultetet ble avlyst etter protester fra studentorganisasjonen CUSU. Petersons synspunkter «er ikke representative for studentmassen», heter det, og studentmassen er etter sigende svært tilfreds med avlysningen.

I denne retorikken er de høyreorientertes nasjonale masser erstattet med studentmasser, som vel ofte regner seg som venstreorienterte. Det de faktisk bidrar til, er å forvandle universitetene til enorme akademiske ekkokamre, og hva slags f-ord som er dekkende for det, kan man jo lure på. Det er i hvert fall dårlige tider for den som måtte bære på et håp om at «venstre» endelig en vakker dag kan bli et politisk honnørord.

Truls Wyller