Debatt

Abdi misforstår våre motiver

Vi synes det er skuffende at Mohamed Abdi ikke tar imot denne muligheten til å gjøre sin stemme hørt og diskutere det han opplever problematisk med invitasjonen av Bannon.

Frank Aarebrot var en god venn av Nordiske Mediedager og både grunnla og sto bak den årlige Medieundersøkelsen i 20 år. Da han gikk bort i 2017 innstiftet vi Aarebrot -samtalen i hans minne. Tanken var å skape rom for en samtale som den frittenkende Aarebrot selv kunne ha tenkt seg å delta i. I fjorårets samtale deltok statsminister Erna Solberg sammen med Terje Tvedt, Shabana Rehman og Jostein Gripsrud. Samtalen handlet hvorfor en velfungerende offentlighet er så viktig for demokratiet. Som en mediekonferanse er Nordiske Mediedager er sterkt forpliktet til idealet om ytringsfrihet. Uten frihet til å tenke, skrive, publisere og debattere fritt blir alle andre politiske og sosiale rettigheter meningsløse. Det er vanskelig å se for seg et liberalt samfunn uten ytringsfriheten som en underliggende ideologisk drivreim. Et bekymringsfullt utviklingstrekk i samtiden er at forståelsen for ytringsfrihetens begrunnelse og demokratiske funksjon ser ut til å være på vikende front, både til høyre og venstre i politikken. Noe debattene rundt no-platforming og teaterstykket Ways of Seeing har vist, bare for å nevne to nærliggende eksempler. Derfor har vi valgt å gjøre ytringsfrihet til tema for årets Aarebrot-samtale. Og derfor ønsket vi å invitere Mohamed Abdi, en av dem som protestert høylytt mot vår invitasjon av Steve Bannon, til å delta i denne viktige samtalen.

Vår opplevelse er at Abdi misforstår våre motiver fundamentalt: Vi inviterte han ikke for å «stilne» kritikken fra ham. Tvert imot. Dette vil være en anledning og en ramme der han ville fått rik anledning til å fremme sitt syn. Om han så vil rope det ut. Vi synes det er skuffende at han ikke tar imot denne muligheten til å gjøre sin stemme hørt, og diskutere det han opplever problematisk med invitasjonen av Bannon. Vi legitimerer ikke Bannons holdninger når vi inviterer han til et intervju, vi tar derimot hans meget problematiske agenda på største alvor. Noe også flere sesjoner under årets konferanse er et uttrykk for. Aarebot-samtalen er nettopp en arena der vi kan diskutere hvordan vi skal forvalte ytringsfriheten og hvordan den offentlige samtalen skal foregå i Norge. Og der ulike stemmer og syn kommer til orde. Noe av det beste med å leve i et åpent liberalt samfunn er at vi kan møte hverandre og diskutere våre uenigheter ansikt til ansikt. Det i seg selv er en umistelig verdi. At Abdi ikke ønsker å gjøre det er synd, men det understreker behovet for å diskutere nettopp hvorfor forståelsen for ytringsfrihetens begrunnelse og funksjon ser ut til å være på vikende front i enkelte miljøer, og hva vi kan gjøre med det.

Guri Heftye

Festivalsjef, Nordiske Mediedager

Mer fra Debatt