Debatt

Ville du diskutert hvorvidt slike som deg har rett til å eksistere?

Mohamed Abdi svarer Guri Heftye og Nordiske Mediedager.

27. januar 2017 – en uke etter innsettelsen signerte Donald Trump en såkalt presidentordre som innebar innreiseforbud for mennesker fra syv muslimske majoritetsland. Undertegnede har bakgrunn fra et av disse landene. Jeg liker ikke å gjøre debatter personlige. Men jeg skal prøve å forklare hvorfor det er vanskelig for meg og mange andre nordmenn med minoritetsbakgrunn å akseptere Guri Heftye og Nordiske Mediedagers forsøk på å fremstille min kritikk av deres invitasjon til Trumps tidligere rådgiver Steve Bannon ene og alene som en debatt om «ytringsfrihet» og «muligheten for meningsbrytning». Det vil si slik Heftye gjør i sitt svar til meg på morgenbladet.no. Men først, hva var konsekvensene av presidentordre 13769? Det vil si de seks ukene den gjaldt?

Presidentordren førte til at hundrevis av mennesker ble stoppet på amerikanske flyplasser og nektet innreise bare fordi de var muslimer. Besteforeldre som skulle besøke sine barnebarn ble nektet innreise, studenter fra de syv landene fikk ikke visum og risikerte å miste sine studieplasser ved amerikanske universiteter, folk som skulle gå gjennom livsnødvendige medisinsk behandling i USA, helsepersonell fra de landene, alle ble nektet innreise uten noen annen begrunnelse enn at de var muslimer. De menneskelige kostnadene av presidentordre 13769 er enorme, på samme måte som behandlingen av flyktninger og migranter fra Mellom-Amerika, som er blitt fratatt sine barn på USA-Mexico-grensen og puttet i bur som om de var dyr, også er konsekvensrik for dem som blir utsatt for den.

Hør podkasten: Scenenekt: En god eller dårlig idé?

Trumpismen – som er Bannons budskap – har reelle ofre uavhengig om Heftye og programkomiteen ønsker å se bort fra dette faktumet. Si meg, Heftye, ville du diskutert hvorvidt slike som deg har rett til å eksistere, leve og være en del av det norske, det vestlige samfunnet? Ville du akseptere det som et premiss i en samtale? At noen betviler din tilstedeværelse i ditt eget samfunn? Hva slags samtale ser du i grunnen for deg når du ikke anerkjenner den andres menneskeverd og likeverd? Skjønner du ikke at poenget om at «vi må møtes ansikt til ansikt» for å ha en samtale ikke bare blir hult, men malplassert i en slik sammenheng?

Hva slags samtale ser du i grunnen for deg når du ikke anerkjenner den andres menneskeverd og likeverd?

For de av oss som er muslimer og særlig for amerikanske muslimer så kom ikke presidentordre 13769 som en overraskelse all den tid Donald Trump under valget gjentok at han ønsket «complete shut down of Muslims entering the USA!». Når en autoritær statsleder som radbrekker sitt eget lands demokratiske institusjoner og angriper menneskerettighetene til minoriteter slik som Trump hele tiden sier at han skal gjøre, så må du tro på han første gangen han sier det. Ikke betvile det eller bagatellisere det. Det var Donald Trump som holdt pennen og skrev under, men det var ikke han som var «hjernen» bak presidentordre 13769. Det er det to andre som er, Stephen Miller og Steve Bannon, den siste altså invitert av Nordiske Mediedager. Heftye viser gang på gang at hun ikke har forstått hva han står for eller hva han faktisk har gjort.

Heftyes honnørord om det «liberale samfunnet», «ytringsfrihet» og så videre blir hule og nesten tragikomiske når man ser på hvordan NMD selv markedsfører Bannon-samtalen. Ikke overraskende vil en del si: Siden det er en mediekonferanse så er de opptatt av å se på Bannon som en slags alternativ mediemogul. Men dette er fortsatt avslørende og problematisk. Medievinklingen til NMD handler om at Bannon selv har sagt at han har hat-elsk forhold til det han kaller for «mainstream media». Det NMD ikke forstår er at for aktører som Bannon så er invitasjoner som dette viktige. Det er viktig for ham å bli tatt inn i varmen av «mainstream media» – fordi slike som han hungrer etter det. De er ikke interessert i ekkokamrene sine lengre – de ønsker legitimitet. Det er også mindre viktig hvorvidt han blir satt på plass eller ei i samtalen. Det han vinner på, og som han også gjentar i sine taler rundt omkring, senest i Alison Klaymans dokumentar «The Brink», er at «mainstream media» og offentlighetens besettelse med han og andre høyreekstreme er noe de setter pris på. De ønsker besettelsen velkommen. De ønsker å få hovedscenen på Nordens største mediekonferansen. De ønsker å bli invitert av tunge medieaktører som New Yorker, The Economist osv. Det kommer også tydelig frem i Klaymans dokumentar hva virksomheten til Bannon i Europa er før Europaparlamentsvalget. Det er å rekruttere og forene ytre høyrekrefter i Europa. Så når NMD stiller spørsmål om hva Bannon vil, så viser de bare at de har sovet i timen.

Jeg bryr meg lite om motivene du, Guri Heftye, eller Nordiske Mediedager har. Jeg forholder meg til Bannons historie, hans motiver, hans retorikk og politikk. Ikke bare Bannons ytringer – men også handlinger slik som presidentordre 13769, men også virksomheten til bevegelsen hans, the Movement. Noe dere åpenbart ikke gjør. Å invitere Steve Bannon er et svar på NMDs eget spørsmål i presentasjonen av arrangementet: “I hvilken grad lar mediene seg bruke?”. For det kan ikke være noen tvil om at Nordiske Mediedager lar seg bli brukt av Bannon.

Mer fra Debatt