Debatt

Til Den norske Forfatterforening

Har Forfatterforeningen underkjent min forskning?

Kjære Heidi Marie Kriznik. Da Den norske Forfatterforening offentliggjorde sin beklagelse av Æresretten av 1945, uttalte Cato Schiøtz at nå var Alf Larsen rehabilitert og min fremstilling av ham i boken En antisemitt trer frem. Alf Larsen og jødeproblemet underkjent av Den norske Forfatterforening.

Jeg har forstått det slik at du har tatt avstand fra denne påstanden.

Cato Schiøtz gir seg imidlertid ikke. I et nytt forsøk på å rehabilitere Alf Larsen (Morgenbladet 12. april) bruker han atter en gang Forfatterforeningen i et angrep på min bok. Denne gang hevder han at min behandling av Alf Larsen og Æresretten er «servil og ukritisk» og at Forfatterforeningen har tatt et indirekte oppgjør med fremstillingen.

Da jeg finner det påfallende at en av landets profilerte advokater skyver Den norske Forfatterforening foran seg i et angrep på en bok han åpenbart er sterkt ubekvem med, vil jeg spørre deg: Er det slik at Forfatterforeningen har underkjent min forskning, direkte eller indirekte? Og hvordan forholder Den norske Forfatterforening seg til Schiøtz’ gjentatte bruk av foreningens beklagelse?

Jan-Erik Ebbestad Hansen

Mer fra Debatt