Debatt

Etnisitet og rase

Jeg nevnte ikke Asle Toje med et ord.

Etnisitet er en relasjon mellom grupper hvis medlemmer anser at de har ulik opprinnelse og er kulturelt forskjellig fra hverandre. Fenomenet befinner seg med andre ord skalamessig et sted mellom slektskap og rase, og i likhet med disse, er det relasjonelt. Etnisitet kan være mer og mindre viktig; at du har en etnisk identitet betyr ikke at den er din mest vesentlige egenskap. Dessuten er det ikke uvanlig at folk har blandet opprinnelse og kan velge.

Enkelte forskere, spesielt i den engelskspråklige verden, foretrekker å snakke om rase snarere enn etnisitet, ettersom det er utseendet – fenotypen – som etter deres oppfatning ligger til grunn for ekskludering og hierarkier, også når det blir hevdet at det skyldes de ekskludertes kultur. For min del foretrekker jeg å skille mellom disse, og det trengs dessuten flere begreper for å oppnå en presis forståelse av ekskluderingsmekanismer og grupperelasjoner.

I Morgenbladets intervju fra noen uker tilbake, der journalisten hadde flere kilder, nevnte jeg ikke Asle Toje med et ord. Derfor undrer jeg meg over at han går til motangrep på meg. Spørsmålet er ikke bare hvem som er hvis stråmann, men om det ikke hadde vært mer interessant å diskutere substans enn debattens angivelige metanivåer.

Thomas Hylland Eriksen

Professor i sosialantropologi ved Universitetet i Oslo