Debatt

Fra vondt til verre for de ville dyrene

Tap av intakt natur er en like stor trussel mot jordas overlevelse som klimaendringer.

De kommer pesende i full galopp oppover veien til huset, mens jeg står og ser på kjøttmeisforeldrene som flittig bringer mat til skrikerungene i kastanjen. To grevlinger helt i sin egen verden. De løper forbi meg, full fart i retning engen. De jager ikke hverandre. De leker. Det er en av årets beste opplevelser – å se to sky skogsdyr utfolde seg, og vite at her, på denne flekken av jorda, vil det ikke skje dem noe galt.

De ville dyrene gjør våre liv bedre bare ved å eksistere. Og vi kan gjøre deres liv bedre ved å erkjenne at deres hjem må respekteres, selv om de overlapper med våre. Det er imidlertid ikke slik den norske regjeringen og Stortinget vil ha det. Med overføring av ansvaret for flere ville dyr til Landbruks- og matdepartementet fra Klima- og miljødepartementet, har man valgt hvordan Norge ser på dyrene: Objekter det skal tjenes penger på å utnytte. Fra før av har Norge markert seg som et svært dårlig eksempel når det gjelder å beskytte truede rovdyr – særlig dersom næringsinteresser legger seg i vektskålen. Nå blir det om mulig verre. Landbruksdepartementet har stukket hodet sammen med næringsorganisasjoner, og publisert en plan. «Høstbare viltressurser», som de ville dyrene blir kalt, skal nå utnyttes mer for å øke grunneiernes inntekter. Det skal satses på jakt som «opplevelesesprodukt», utvikling av «spennende jaktpakker» – og to millioner statlige kroner skal gå til å promotere jakt overfor barn og unge. Pengene var blitt bedre brukt til tiltak som fremmer hensyn og toleranse overfor ville dyr.

Det skal satses på jakt som «opplevelesesprodukt», utvikling av «spennende jaktpakker».

Dette skjer samtidig som FNs Naturpanel kom med sin første rapport om hvordan det står til med naturmangfoldet. Vi fører til en «nært forestående, rask økning i mengden utryddede arter på verdensbasis», ifølge rapporten. Det største problemet for de ville dyrene er at mennesker bruker opp arealer – og noe av det som tar mest areal er kjøttproduksjon. Det andre store problemet er direkte utnytting gjennom jakt, fangst og fiske. På toppen av dette kommer klimaendringer og forurensing. Tap av intakt natur er en like stor trussel mot jordas overlevelse som klimaendringer.

Miljøminister Ola Elvestuen kommenterte rapporten med ordene «vi må handle nå». Men på hjemmebane har han dessverre latt andre handle i motsatt retning ved å frasi seg ansvaret for en stor del av de ville dyrene til Landbruksdepartementet. Det blir ingen livsnødvendig dugnad for å verne de norske skogene og deres firbente og bevingede innbyggere fra den kanten. Det blir ingen erkjennelse av at de ville dyrene trenger mer vern og mindre utnytting. Det første Elvestuen kan gjøre er derfor å kjempe for å ta tilbake ansvaret for de ville dyrene – og begynne å handle på deres vegne.

Siri Martinsen

Mer fra Debatt