Debatt

Alle kan lære seg å tegne en hånd

Disiplin, regler og hindringer kan fremme kreativitet.

I Morgenbladets lederartikkel 5. juli sidestilles klassisk figurasjon med Frps politiske syn, og nok en gang blir klassisistene karakterisert som konservative og reaksjonære. Begrepet klassisk har sin opprinnelse i antikken, og definerer et estetisk ideal. Det baserer seg på et verdisystem som betyr at det skjønne kan måles objektivt, og det er denne sannheten som passer dårlig inn på det moderne Kunstakademi.

Nok en gang blir klassisistene karakterisert som konservative og reaksjonære.

Kunsthistorikerstudent Edvard Granum Dillner beskrev deler av problemstillingen fint i en nylig artikkel i Paragone: «De som maler klassisk figurativt bedømmes etter kriterier for samtidskunst, når det de forsøker å lage ikke er noe samtidig, men noe bestandig.»

Klassisk kunnskap er fordypning, en tidløs lære om anatomi, om lys og skygge, form og farge. En modernist kan også ha nytte av disse virkemidler og teknikker og ta dem i bruk, men han vil alltid være mer opptatt av det tidsriktige og uforklarlige, enn det arketypiske motiv.

Meningen med postmodernismen var å la kunstneren slippe fri fra alt som heter regler og disiplin, for å la «den sanne kunst» manifestere seg. Man kan sammenligne det med at en musiker nekter å lære seg det grunnleggende, som for eksempel noter, fordi den slags disiplin ville hemme den frie kreativitet.

Men det er nettopp disse reglene og hindringene som fremmer kreativitet. Det er da hjernen arbeider for å finne løsninger.

Viktigheten av fordypning og det å mestre et håndverk er forsvunnet på kunstskolene, og det klassisk figurative blir ansett som uviktig og utdatert. Utdanningstilbudet til de som ønsker å fordype seg i disse teknikkene er derfor ikke-eksisterende.

Denne estetikken dannet grunnlaget for renessansen, og har preget den vestlige kultur i 2500 år, med unntak av middelalderen. Jeg stiller meg uforstående til at klassisk fordypning ikke også i dag er tilgjengelig på Kunstakademiet. Innenfor andre utdanningsfelt har man fortsatt klassiske retninger, som for eksempel i musikk eller dans.

For øvrig var Munch god til å male hender, når han anstrengte seg. Selvportrett med sigarett er et godt eksempel på dette.

Alle kan lære seg å tegne en hånd, men det krever fordypning, teknikk og disiplin. Resultatet vil variere for hvor levende den vil se ut, men alle kan lære seg å tegne den anatomisk riktig. Øvelse gjør som kjent mester.

Ingen er født suverene i noe, og ingen lager utelukkende mesterverker fra spedbarnsalder av. Selv Rembrandts arbeider varierte i kvalitet.

Kaja Norum
Klassisk figurativ maler

Mer fra Debatt