Debatt

Proppen i helsesystemet er helseministeren selv

Bent Høie bør snarest mulig gå av.

Helseminister Bent Høie skriver i Morgenbladet 18. juli: «Vi har fjernet proppen som førte til at Oslos sykehus har stått på vent og til forfalls i mange år» – og at «Michael Tetzschner og Kjersti Toppe vil sette den tilbake».

Proppen i helsesystemet er helseministeren selv med sin uklare tale og sin manglende evne til å forstå at landets største sykehus, Ullevål, ikke kan nedlegges uten at dette har vært fullverdig utredet. Dette må sees ut fra befolkningens behov og en økonomisk fordeling av forsvarlig helsetilbud til Oslo, helseregionen og landet for øvrig.

Helseministeren har selv sviktet sin informasjonsplikt overfor regjering, storting og befolkningen og han har heller ikke fulgt loven. Vedlegg til helseforetaksloven sier at store saker som nedleggelse av sykehus skal forelegges Stortinget. Det har Bent Høie ikke gjort.

Jeg har mistillit til Bent Høie som helsestatsråd. Han har valgt å fremme helseforetaksmodellen til tross for at han gikk til valg på å nedlegge modellen. Slik handler en ekte politisk værhane; han holder ikke det han lover. Han er den øverste myndighet i Helsedepartementet og kan ikke skylde på sine ledere i regionale helseforetak (RHF) som er rendyrkede økonomiske administratorer.

I sin iver etter å følge opp den kommersielle helseforetaksmodellen har Bent Høie i flere år kjørt et hardt løp mot norsk helsevesen og gjennomført en rekke, etter min mening, grunnlov-stridige tiltak i henhold til Helseforetaksloven og lover som skal ta vare på pasienter og personell. Han bør granskes av Stortinget for dette.

Han har lagt ned en rekke sykehus som Ullevål sykehus, har støttet nedleggelse av Lillehammer, Gjøvik, Elverum, Hamar, Kongsvinger, Granheim lungesykehus med flere, og støttet nedleggelser av flere fødeavdelinger, andre akuttavdelinger og lagt ned psykiatriske sengeplasser på landsbasis. Han står også ansvarlig for en elendig planlegging og vedlikehold av akuttmedisin og beredskap både i Nord-Norge og i Sør-Norge.

Bent Høie har, i likhet med tidligere helseministre, liten innsikt i pasientenes helseproblemer, han har vært lite orientert om reiseavstander i Norge – utenom Oslo-området, og har ikke oppfattet at helsevesenet i Norge har vært rimelig i forhold til de fleste andre land i Europa (OECD).

«Innsparings-iver» opp gjennom tidene i helsevesenet er forankret i feilinformasjon om «overforbruk av helsevesenet, usunn konkurranse mellom for mange sykehus og for mye helsepersonell».

Bent Høie har ikke har forstått at pasienter trenger ansvarlige sykehus og tilstrekkelig kompetent personell – i stedet for helseforetak som ikke har pasientansvar og roboter som ikke kan tenke, trøste, lindre eller behandle. Derfor bør han snarest mulig gå av.

Bjørg Marit Andersen

Mer fra Debatt