Kåret til årets nisjenettsted! Kåret til årets nisjenettsted!
Debatt

Skrivetrening virker

Jeg er enig med Helmich Pedersen i at skal du bli god til å skrive, må du selv skrive mye, skriver Audun Farbrot.

Førsteamanuensis Frode Helmich Pedersen ved Universitetet i Bergen har i to artikler omtalt min nye bok Skrivekoden.

Jeg har gjennom mer enn 16 år utfordret, motivert og trent forskere i å skrive og snakke for folk utenfor sitt eget fagområde. Den gode nyheten: Alle kan bli bedre til å skrive om de trener på det. Og det finnes praktiske øvelser som øker sannsynligheten for å bli lest. Dét handler Skrivekoden om.

Jeg er skjønt enig med Helmich Pedersen i at skal du bli god til å skrive, må du selv skrive mye. Enige er vi også om at skal du bli god til å skrive, må du ikke bare skrive selv, men du må også lese mye. Så tror jeg at du kan lære av alle typer tekster, både de som er på «høyt nivå» og tekster som ikke er på dette høye nivået Helmich Pedersen foreskriver.

Jeg oppsummerer Skrivekoden med å skissere et livslangt skrivetreningsprogram som vektlegger både skriving, lesing, refleksjon og konstruktive tilbakemeldinger i arbeidet med å skrive godt og effektivt om sak og fag.

1. Skriv!  Skal du bli bedre til å skrive, må du rett og slett skrive. 2. Be om tilbakemeldinger som du aktivt lytter til. Tenk over hvordan kommentarene du får kan bidra til å gjøre teksten din bedre. 3. Les mye, både skjønnlitteratur og fagtekster. Les både gode og dårlige tekster. Begge deler kan inspirere deg til å skrive bedre. 4. Reflekter over hva som gjør gode tekster gode og hva som gjør dårlige tekster dårlige. 5. Les og kommenter andres tekster. Hva er det i teksten som får deg til å kommentere den? Prøv å lese dine egne tekster med det samme kritiske utenfrablikket. 6. Gå tilbake til det første punktet.

I Morgenbladet 16. august 2019 avfeier Helmich Pedersen bastant tanken om at det er mulig å supplere lesing og skriving med råd og øvelser som kan gi inspirasjon og retning i arbeidet med å skrive bedre. Der er jeg og Helmich Pedersen grunnleggende uenige.

Trening blir ofte mer effektiv om den baserer seg på kunnskapsbaserte og velprøvde øvelser som gir mål og retning for treningen. Det gjelder også for skrivekunsten.

Der Frode Helmich Pedersen pretenderer å opptre «på vegne av den sunne forstand!», og med det avviser at det finnes råd og nøkler til en bedre tekst, inviterer jeg Morgenbladets lesere til å lese og prøve ut Skrivekoden på egne tekster. Ser frem til å høre hva du synes.

Audun Farbrot