Kåret til årets nisjenettsted! Kåret til årets nisjenettsted!
Debatt

Hva skal konsernet NHST med Morgenbladet?

Spørsmålet stilles av 29 Morgenbladet-skribenter i et innlegg i avisen forrige fredag. Det korte svaret er at NHST ønsker å bidra til Morgenbladets digitale omstilling, slik at avisens posisjon i den norske offentligheten styrkes, ikke svekkes.

[object Object]

Morgenbladet er et unikt avisprosjekt med en 200 år lang historie. Vi ønsker å bidra til at denne publikasjonen utvikles til også å bli Norges viktigste digitale avis for intellektuelt nysgjerrige. Morgenbladet skal fortsatt være den foretrukne avisen for lesere som er interessert i idédebatt, kultur og forskning.

Avisens redaksjon og eksterne skribenter har sørget for at Morgenbladet i dag er landets viktigste papiravis for de intellektuelt nysgjerrige. Morgenbladet må i årene fremover sørge for å opprettholde papiravisens posisjon, samtidig som de utvikler det digitale tilbudet. Det er vanskelig for alle aviser å forsvare og styrke eksisterende rolle samt ha en sterk nok økonomi, når lesere og annonsører migrerer fra et stort papirformat til en liten mobilskjerm.

For å henge med i de voldsomme endringene som skjer i mediebransjen, må det gjøres investeringer både i kompetanse og teknologi. I den omstillingen Morgenbladet nå gjennomfører, er det derfor en fordel for bedriften å være en del av et større mediekonsern som NHST. Det handler blant annet om kompetanse, data og innsikt i møte med de største utfordringene som vi står overfor.

Det er vanskelig å være i Morgenbladet nå. Det har jeg stor forståelse for. Det er heller ikke unaturlig at journalister og skribenter ser annerledes på dette enn styret og ledelse. Det har samtidig falt usedvanlig harde ord, både internt og eksternt, etter at styret vedtok kostnadskutt, og det har vært kraftige angrep på NHST som eier. Jeg tar selvkritikk på at vi som konsern ikke har forklart godt nok hvorfor disse kostnadsreduksjonene er nødvendige. Jeg ser at det kan ha gjort konflikten ekstra skarp.

Alle publikasjonene i NHST må ha sterk nok økonomi til å kunne gjennomføre de riktige satsingene for å gi leserne våre godt innhold også i digitale kanaler. I denne sammenheng mener jeg sterk nok økonomi innebærer en ambisjon om driftsmargin på ti prosent. Ifølge bransjenettstedet Medier24 hadde mer enn 70 norske mediebedrifter ti prosent driftsmargin eller høyere i fjor. Morgenbladet er definitivt ikke som alle andre mediebedrifter, men også Morgenbladet må ha sterk nok økonomi til å kunne utvikle seg fremover.

I denne sammenheng mener jeg sterk nok økonomi innebærer en ambisjon om driftsmargin på ti prosent.

I innlegget fra de 29 skribentene blir det stilt spørsmål om NHST kjøpte Morgenbladet for «å gi aksjen en konkurransedyktig avkastning i form av kursstigning og utbytte». Svaret er nei. NHST har aldri tatt ut utbytte eller konsernbidrag fra Morgenbladet. De årene Morgenbladet har gått i pluss, har overskuddene blitt overført til bedriftens egenkapital.

NHST har 130 års tradisjon for å eie aviser med selvstendige redaksjoner som blir ledende på sine områder. Historien viser at det har blitt lagt stor vekt på langsiktighet og med publikasjoner som leverer god og viktig kvalitetsjournalistikk. Det har vi lykkes med så langt, og det skal vi lykkes med videre.