Debatt

En fjellgård og en forelesningssal

Mener Espen Søbye man ikke skal bedrive bygningsvern?

Espen Søbye har lest Årboken fra Det Norske Videnskaps-Akademi for 2018 og skriver om den i Morgenbladet 25. oktober. Det er hyggelig at Søbye finner store deler av boken lesverdig. Det er imidlertid pussig at han mener undertegnedes bidrag i boken «har litt nekrologkarakter» når jeg faktisk skriver om et vitalisert og fremtidsrettet Akademi.

Jeg peker blant annet på at Akademiet vil engasjere seg langt sterkere i å formidle faktabasert kunnskap som grunnlag for beslutninger storsamfunnet er nødt til å fatte for at kommende generasjoner skal ha levelige kår på kloden. Akademiet har mange aktiviteter og planer knyttet til dette. I et slikt perspektiv var også oppussing av foredragssalen – nå kalt Kavlisalen – helt nødvendig for å styrke Akademiet som en viktig møteplass.

Jeg inviterer Søbye å stikke innom eller komme på et møte for selv å se at salen ikke bare er blitt et moderne og velfungerende møterom, men at renoveringen også har tatt høyde for at Akademiet tar vare på en arkitektonisk og tidstypisk perle av et hus til glede for alle som er brukere av det. Det er nemlig mange flere enn bare medlemmene som kommer på møtene og seminarene som arrangeres her selv om jeg svartmalte det litt i årstalen Søbye referer fra. Det er riktig at jeg oppfordret medlemmene til å engasjere seg sterkere, men det skal godt gjøres å tolke det som en dommedagstale, slik Søbye forsøker.

Hvis man går inn på Akademiets hjemmesider eller Facebook-sider, vil man se en rekke temaer for møter som har vært og temaer for kommende møter. Jeg vil for eksempel peke på «The Global Energy Transition and the 1.5 Degree Target»; «Var Norge fattig rundt 1900? Historien til en misforståelse»; «Forskningens rolle i gode samfunnsbeslutninger». Søbye skriver som om han mener bygningsvern er noe man ikke bør drive med og at de aldrende medlemmene burde sitte rundt peisen på fjellgården Sørnesset, mimre om gamle dager og skrive nekrologer om hverandre (for det kan de, skriver Søbye), mens bygningene både i Drammensveien og på fjellgården faller sammen rundt dem.

Fjellgården blir imidlertid nå tatt godt hånd om av ny eier, og Akademiet kan invitere alle som er interessert i å bekjempe tidens tro på «fake news» og skepsis til vitenskapen, med gode møter, fordrag og diskusjoner i stimulerende omgivelser i Drammensveien 78. Velkommen!

Jeg inviterer Søbye å stikke innom eller komme på et møte.

Ole M. Sejersted

Tidligere preses, Det Norske Videnskaps-Akademi