Debatt

Frps Wold rammer alle kunstnere

Jeg finner meg ikke i Morten Wolds bruk av klassiske kunstnere for å ramme kollegaer i den mer moderne retningen.

I Klassekampen 22. oktober skriver Frps kulturpolitiske talsmann Morten Wold at kunsten og kulturen vil blomstre ved å ta bort stipendordningene slik at den kunsten som folk vil betale for står igjen som den rådende kunst. Altså den kunsten som «fortjener» å overleve.

At han også bruker klassiske malere som gissel for sine ytringer er smakløst. Her blir klassiske malere satt i skvis mellom Frps kunstsyn, og den rådende moderne samtidskunst. Jeg finner meg ikke i Wolds bruk av mine kollegaer innenfor den klassiske retningen for å ramme mine kollegaer i den mer moderne retningen. Med sitt syn rammer han alle kunstnere.

Stipendordningen må bli stående, og økes, slik at flere kunstnere får den støtte de trenger for å skape sin kunst, uten å måtte kommersialisere den. Det er nettopp dette Wold tror, at den klassisk kunstretning er kommersialisert, og her har han støtte i hva modernistene også tror. Vi klassiske kunstnere står bakerst i køen når pengene deles ut, eller det kjøpes inn til kunstinstitusjonene fordi vi ikke har den «rette» stilen. At klassiske kunstnere selger så godt er mer en myte enn en realitet. Som alle kunstnere vet: Det går opp og ned med økonomien.

Dette er komplisert, og det ville være på sin plass med en diskusjon mellom kunstnerne i alle sjangre, kunstinstitusjonene og politikere med et annet syn enn Wold sitt.

Vi burde ha plass til all kunst av høy kvalitet, og for å komme dit, må den beskyttes i den tiden det tar å skape den.

Flere arbeidsstipender, øke støtteordningene, og åpne dørene for enda mer variert kunstuttrykk, hvor også den klassiske kunsten får plass på Kunstakademiet gjennom en egen linje, til innkjøp og utsmykking av institusjonene.

Først da vil kunsten i hele sin bredde og fylde blomstre!

Trine Folmoe