Debatt

Panegyrisk sinnelag?

Kampen om korset i politikken er ikke en hyllest til Hareide, slik Markus Slettholm hevder.

Redaksjonssekretær Markus Slettholm har i Morgenbladet 15. november avlagt meg en visitt i forbindelse med boken jeg har gitt ut i høst, Kampen om korset i politikken.

Han mener at jeg har et «panegyrisk sinnelag» overfor Hareide. Morgenbladets lesere trenger kanskje ikke å bli belært om hva panegyrisk betyr, men ifølge Store norsk leksikon er det «sterkt rosende (overdrevet og kritikkløst)».

Da min bok ble lansert under Arendalsuka, hadde Vårt Land en førsteside med følgende vinkling «Feller en knallhard dom over Hareide». Det var en grøft å falle i, og jeg skrev et leserinnlegg for å korrigere denne oppfatningen.

Nå skriver jeg et leserinnlegg for å korrigere en kommentator som har falt i motsatt grøft. Slettholm henviser til en rosende lederartikkel av Hareide i Vårt Land, og kommer med følgende:

«Det er det samme panegyriske sinnelaget som bres utover 250 sider i tidligere Vårt Land-redaktør Helge Simonnes' bok Kampen om korset i politikken. Fortellingen er at Hareide utkjempet en tapper kamp mot en Trump- og Bolsonaro-inspirert konservativ populisme, manifestert i norske politikere som Sylvi Listhaug og Per Sandberg. Hans partifeller Kjell Ingolf Ropstad og Olaug Bollestad var på sin side kynisk nok villig til å svelge Frp-kamelen så lenge de fikk regjeringsmakt.»

«Dette bildet er selvsagt grovt fortegnet», skriver Slettholm. Det er jeg helt enig i. Problemet er at det er Slettholm selv som tegner det.

Jeg har ikke hevdet at Bollestad og Ropstad er kynikere. At Hareide la vekt på å sette opp en front mot internasjonal populisme, er et hovedpoeng i boken. Dette er blitt sterkt bekreftet i den nylige utgitte boken til Hareides nære rådgiver, Emil André Erstad.

Alle som har lest Kampen om korset i politikken vil se at den handler om noe mer enn en hyllest til Hareide. Jeg stiller mange kritiske spørsmål ved måten han ledet KrF-prosessen høsten 2018.


Helge Simonnes

Forfatter av boken Kampen om korset i politikken