Debatt

Er du kvalifisert, Kielland?

Kan uvitende uttalelser virke negativ rekrutteringen til sykepleieryrket? La oss håpe det ikke er en realitet.

I Netflix' nye serie Hjem til jul møter vi sykepleieren Johanne. Som helsepersonell kniser man litt av manglende research om begrepsbruk og sykehusdrift. Jeg skal ikke kritisere regissørens filmfaglige håndverk utover dette. Det kan noen med mer kompetanse på feltet ta seg av, for eksempel Aksel Kielland, som anmeldte serien i Morgenbladets nettavis 4. desember. På samme måte tenker jeg at han, tilsynelatende uten innsikt i hverdagen på norske sykehus, kunne holdt seg for god til å uttale seg om troverdigheten til seriens fremstilling av Johanne som sykepleier. Kielland kritiserer nemlig serien for å resirkulere den «(…) arketypiske kvinnelige hovedpersonen; pen, jordnær og selvoppofrende, faglig overkvalifisert, men uambisiøs (…)». Er han kvalifisert til å uttale seg om kompetansen og rollen til sykepleiere? Hvis Johanne er overkvalifisert, hvilken kompetanse er det han mener en ikke-overkvalifisert sykepleier har?

Mener han det er lite troverdig at hun er i tett og gjensidig samarbeid med legen? At hun, som følger opp pasientene døgnet rundt, kommer med faglig begrunnede vurderinger om hva som kan være riktig for dem? Synes Kielland det er overraskende at hun har innsikt i, og meninger om, helsepolitikk? Hva legger han i at hun er uambisiøs? At hun har valgt å bli sykepleier når hun er en tydelig og smart kvinne?

Kommentaren fra Kielland er forhåpentligvis ikke nøye gjennomtenkt eller nedlatende ment. Er slike bemerkninger bagateller? Kanskje, om de er få. Men realiteten er at man titt og ofte støter på eksempler på slik uvitenhet. Mitt inntrykk er at det oftest kommer fra enkeltpersoner som har liten erfaring med helsevesenet. Det er derfor overraskende, provoserende og trist at slikt kommer til syne i offentligheten. Særlig på seriøse plattformer som Morgenbladet. Jeg er redd for at slike små drypp bidrar til å opprettholde en feilaktig og gammeldags oppfatning av at sykepleie dreier seg om varme smil og kalde kluter i panna. Om mindre enn 20 år kan vi mangle 30 000 sykepleiere i Norge. Det blir i så fall krise i det norske helsevesenet. Sykepleie er et utfordrende, interessant og meningsfullt yrke, men turnusarbeid, stort ansvar og ofte lav bemanning kan trekke ned hos dem som vurderer gå inn i faget. For mange veier heldigvis det positive opp for det negative. Men det er grunn til bekymring dersom sykepleieres rolle og kompetanse nedvurderes. For hva om fremtidige studenter kjenner at det ikke bare er arbeidstiden, ressursmangel og en lønn som ikke gjenspeiler det store ansvaret, som trekker ned? Hva om de i tillegg er usikre på om de får oppleve anerkjennelse og forståelse for sin kompetanse og rolle i ivaretagelsen av svært syke og sårbare mennesker? Jeg er redd for at det kan virke negativt på rekrutteringen – kanskje særlig hos menn, som nok enda oftere enn kvinner møter uvitenhet og stigmatisering om de velger sykepleierutdanningen. La oss håpe jeg tar feil.

Aksel Kielland, jeg håper du og dine kjære slipper å måtte møte helsevesenet med det første. Men vit at hvis det skjer, vil du møte kompetente og ambisiøse sykepleiere som valgte et yrke hvor de får brukt sitt skarpe hode. Det vil du være glad for.

Synnøve Orvik