Debatt

Ignorerer evolusjonens største metamorfose

Å hevde at mennesket er dyr, er intellektuell latskap.

Med den siste tidens proklamerende uthevelser fra morgenbladets skribenter (Bernhard Ellefsen og Marit Slotnæs) om at mennesket er et dyr; har en kløe i fingrene ikke gitt slipp. For det er følelsen av undring en sitter igjen med når alternative synspunkter vedrørende evolusjonshistoriens siste fase ikke har dukket opp på radaren (for min del) gjennom årenes løp.

Går vi tilbake til Homo sapiens tilblivelse for omtrent 200 000 år siden vil det være passende – i mellomfasen – med en menneske-dyr-beskrivelse, mens det etter den kognitive revolusjon for omtrent 70 000 år siden fremstår som en absurditet å ikke utelate dyrebetegnelsen. Ved å ikke ha med fraværet av selvlovgivning, «symbol/intersubjektiv»-forståelse og fiktiv språkforståelse i definisjonen av hva det vil si å være dyr, ignoreres evolusjonens største metamorfose: vesenet «det moderne mennesket».

Zoologiens definisjonsmakthegemoni vedrørende hva det vil si å være menneske, bærer i seg en intellektuell latskap når det særegne, altdefinerende enestående ikke gis forrang for det vekslende lignende, det er en tilnærming hvor form overstyrer innhold.

Om vi hadde plassert alle de menneskelige hjernene i mekaniserte kropper med kunstig tilførsel av næring og oksygen, og de befolket jorden sammen med lignende superintelligente roboter: Ville ikke disse mekaniske kroppene med menneskehjerne være å karakterisere som mennesker, mer enn maskiner? Mistanken om at den store hop av dyrevernsaktivister og ateister bruker «mennesket som dyr»-argumentasjonen til støtte for sin sak, uten at det foreligger et større filosofisk tankearbeid bak, er ikke til å komme ifra. En anerkjennelse av mennesket som noe annet en et dyr vil både kunne verne om menneskeverdet, respektere milliarder av religiøse mennesker og ikke minst gi et sannferdig skille som fjerner dyrets forvirrende språklige dualitet.

Stein-Are Johansen

Risør