Debatt

Teater og film er ikke virkelighet

Trygge skuespillere er nesten alltid de beste skuespillerne.

I Morgenbladet 21. februar kritiserer Morten Borgersen avisen for å presentere intimkoordinatorer uten særlige motforestillinger. Imidlertid er også Borgersens motforestillinger ganske vanskelige å få tak på, slik jeg leser ham.

Han foretrekker koreografer fremfor intimkoordinatorer, men det fremkommer ikke hva som er det prinsipielle skillet mellom disse yrkesfunksjonene. Er ikke en intimkoordinator å betrakte som en koreograf med spesialkompetanse på intime scener?

«En intimscene med seksualitet er noe annet enn en slåsskamp, og bør finne sin form gjennom gjensidig forståelse for karakter og situasjon, mellom skuespillerne og instruktøren», konkluderer Borgersen. Dette er jeg (og trolig de fleste andre) helt enig med ham i. Det han imidlertid overser, er at kampscener og intimscener har det til felles at skuespillere kan komme til skade – enten fysisk, psykisk eller begge deler – ved et uhell. Som profesjonelle yrkesutøvere har vi et ansvar for å unngå at dette skjer.

Teater og film er ikke virkelighet, og det skal det heller ikke være. Skuespill må være kunstig for å bli kunst. Uansett om vi skal uttrykke kjærlighet, vold eller fysisk intimitet, skal det ha et teknisk element som gjør at det kommuniseres til publikum som kunst. Skuespilleren står i sentrum – det er jeg enig med Borgersen i, men rundt skuespilleren står et team som i tillit og fellesskap skal bidra til at det kunstneriske uttrykket blir optimalt. I dette teamet er instruktøren sentral – assistert av koreograf, kostymedesigner, maskør og en rekke andre fagfolk – deriblant intimitetskoordinatoren. Et viktig ansvar for hele teamet er å påse at ingen kommer til skade i prosessen.

Trygge skuespillere er nesten alltid de beste skuespillerne, så etter mitt syn vil en god intimkoordinator som spiller på lag med skuespiller, instruktør og koreograf, bidra til profesjonalitet og god kunst.

Knut Alfsen

Forbundsleder, Norsk Skuespillerforbund